مجله هنری و فرهنگ

آذری جهرمی : قابل تقدیر است ، هر چند …

:

بن نیست مجری مجری بحرانین تعیینین دیر و بی بی ه ه حم حم حم به ت ت، ی د د که آن.

به تمام تلاش‌گران به زوار اباعبدالله در هر مسئولیتی که هستند، خدا قوت می‌گویم خدمت می‌کنند.

چند ز ز ین م ت برخی برخی برخی بر د عر هشد هشد د شده و م ت ک قر نگرفته ، ، ، در ل ل بر.

آذری-جورمی.jpg

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۷

دکمه بازگشت به بالا