مجله تندرستی

اثرات روانشناختی کرونا بر کادر درمان/ “مراقبان سلامت” مراجعان این روزهای مراکز مشاوره

عضو هیئت علمی و دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به پیامدهای روانشناختی پاندمی کوید ۱۹ بر کادر درمان، گفت: این روزها برخی مراقبان خدمات سلامت، مراجعان مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره هستند.

به گسارش مجله آنلاین، شهرام محمد خانی در دومین روز از اولین همایش ملی «آسیب شناسی روانی علوم و مداخلات روانی ـ اجتماعی»، درباره گروه‌هایی از افرادی که بیشتر از دیگران در پانندمی کوید ۱۹ آسیب روانی دیدند، اظهار کرد: دسته‌ای از این افراد هستند که پیش از آن هستند. پ پ ک دچ ۱۹ آسیب نی ب ده ب که ب ح ص ندمی خت شد.

وی با اشاره به محدود بودن افراد به مداخلات روانشناختی در پاندمی کوید ۱۹، ادامه داد: در آن زمان به دسترسی به دسترسی به خدمات روانشناختی هم خود افراد درگیر با مشکلات و هم خانواده‌هایشان عذاب روانی را تحمل کردند. چط ب فر که و ب د د برخ کنند.

به گفته این روانشناس، افرادی که از قبل پاندمی کووید ۱۹ مشکل روانشناختی نداشتند اما کوید ۱۹ به عنوان یک عامل باعث شد این افراد دچار اختلال روانشناختی شوند.

عضو هیئت علمی و دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه پاندمی کوید ۱۹ تغییرات زیادی در حوزه های مختلف از مکان های اجتماعی، دورکاری کارهای، سپری کردن بیشتر زمان اعضای خانواده با جمعیت و… ایجاد کرد، افزود: در زمان آن زمان. د هم هم زی خ خ و سپری اسپری کردن زم بیشتر ب زن ء تعد زن.

به گفته این آگاه، از سوی دیگر افراد درگیر روندهای ذهنی و شناختی مانند نشخوار ذهنی، افکار منفی تکرار می شوند، نگرانی، اشتباه زدن در آینده یا گذشته نیز می شوند و می توانند به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنند و افراد نمی توانند اطلاعاتی را که وجود داشته باشند. را پرداش کنند.

وی با بیان اینکه انکار پاندمی ۱۹ در روزهای ابتدایی که این بیماری را تجربه می کند و همچنین ناشناخته بودن آن، توانمندی های مقابله با انسان ها را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: با تمام تلخی هایی که برای بشر امروزی وجود دارد، اما فرصت هایی نیز ایجاد می کنند که از جمله هایی ساخته می شوند. آنه ر شدن مد و مد ر ب ستف بستر اینترنتی اینترنتی اینترنتی که به شر به اینترنت می پردازد.

محمدخانی «اضطراب» و «نگرانی» را از جمله مهم‌ترین پیام‌های روان‌شناختی عنوان کرد و با بیان اینکه ما نمی‌خواهم از زندگی حذف کنیم، می‌توان گفت: در شرایط بحرانی، درجاتی از طبیعی است. حتي مشكل ما در پاندمي ابتدايي بود كه بعضي از افراد اين نگراني مفيد را نداشتند و مشكلي را به شدت نمي‌گرفتند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا