اقتصادی

استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در کردستان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان به همراه محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بازدید 2 ساعته از زندان سنندج، با دستگیری اغتشاشات به صورت چهره به چهره. و مستقیم دیدار کردند.

کل دادگستری کردستان گفت: در پی دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای در چهارچوب موازین قانونی و بدون اغماض و کوتاهی، رئیس کل دادگستری استان کردستان از استقرار شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه امنیت عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب نظر استان خبر داد.

ی فز: دست پ گری گری شده بد ش ت ص در ر د د د فریب فریب نقشی نقشی نقشی شر شر. آنتونی، با اخذ و تعمیم لاسم مخفی آزاد می‌شوند.

حجت الاسلام حسینی علاوه بر رسیدگی به پرونده بر اساس قاطعیت به پرونده عوامل اغتشاشات و کسانی که به اموال عمومی وارد می شوند، اظهار داشت: طبق قوانین رئیس جمهور قضائیه، به پرونده اصلی اغتشاشات با سرعت و قاطعیت صادر می شود و دستگاه های استان از ابتدای این قضایا صادر می شوند. اغتشاشات لیدرها و محرکین در فعلاً واقعی و مجازی هرا شناسایی کرده و با آنها برخورد قاطع و قانونی.

کل دادگستری استان کردستان با هشدار جدی به افرادی که قصد بر هم زدن امنیت استان را دارند، افزود: دستگاه قضائی با آسایش در سلب و امنیت عمومی اقدام می‌کنند، به هیچ وجه اغماض و مماشات نمی‌خواهند و قاطعانه با این دسته باشند. افراد برخورد خواهند کرد.

ل ل حسینی خ ن ه کنتر کنتر ، نظ بر فرزند ز فت آنه د در فریب فریب کنند.

دکمه بازگشت به بالا