اقتصادی

انرژی زمین گرمایی فرصت آینده ایران

نفت برای دهه ها جزء منبع اصلی تامین انرژی ایران بوده است. کشور ما بیش از 208 میلیارد نفت خام تولید می کند که زیربنای تولید سالانه حدود 2.3 میلیون نفر در روز تا سال 2019/1398 بوده است. تولید ناخالص داخلی کمتر از ۶ درصد در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۶، و با افزایش ۴۰ درصدی مصرف انرژی اولیه در این دوره، انرژی مورد نیاز تأمین می‌شود و از طریق مصرف ناقص سوخت در خودروها، کارخانه‌ها مصرف می‌شود. و گ ه به ص شدید شدید که به ری ه مخت مخت مخت شده،،، ست.
گاز طبیعی و نفت 98 درصد از کل مصرف انرژی اولیه ایران در سال 2018 را به خود اختصاص داده است. نرژی بیش از گیگ در ۲۰۱۴ ۲۰۱۴ قریب قریب به تف ست ست ظرفیت ظرفیت برق ٧٥ ٧٥ ٧٥ ست. نیرو ده «منطقه با پتانسیل زمین گرمایی بالا» را در سراسر کشور شناسایی کرده است.
تا سال 2015، ظرفیت تولید کربن از نیروگاه های گرمایی کمتر از 5 درصد است. نرژی زمین زمین در سر به گیگ ۱۳ ۱۳ که در ایالات متحده در ترکیه نصب شده است، کشش منطقه در صنعت زمین در حال اجرا است. .

بررسی تغییرات سطح زمین در اطراف آتش دماوند و مطالعه ناهنجاری های حرارتی مرتبط با فعالیت های گرمایی در این مناطق نسبت به زمین نزدیک با گسل ها، چشمه های آب گرم، سنگ شناسی، تغییرات هیدروترمال، تغییر شکل فعال، با داده های جریان حرارتی. نواحی ناهنجاری حرارتی مربوط به فعالیت های زمین گرمایی، اوج حرارتی در سال 1386 نشان داد که در آن خروج دود و لرزه خیزی بالاتر در محدوده قله دماوند از سوی نگارنده بررسی شد. حدود 16 میلیون نفر و استان مازندران حدود 5 میلیون نفر جمعیت دارند، بنابراین می‌توان حدود 22 میلیون نفر را در نزدیکی یا شعاع صد کیلومتری قله دماوند به عنوان مهم‌ترین آتشفشان کشور زندگی می‌کند. صورت گرفتن، سامانه آتشفشانی دماوند می‌توان برق منطقه دره هراز را با صد هزار نفر جمعیت تامان کند.
گرمای زمین گرمایی دست کم از سال ۷۹ یک محرک مهم برای ۱۹ سال جهانی بوده است. صورت ساسوکار مهم انتقال گرمای اقیانوس به اتمسفر پوشاننده زمین عمل کند.
اولین نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر در استان اردبیل با ظرفیت تولید 55 مگاوات آماده بهره برداری است. آید و توربین بخار را به گردش درمی‌آورد.
پیش بینی می شود که تعداد کلان شهرها در جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۳۳ به ۴۳ افزایش می یابد. انرژی زمین گرمایی، یک منبع مهم انرژی پاک مستقل از شرایط اقلیمی، می تواند به طور قابل توجهی توجه به نیازهای انرژی را داشته باشد. بهبود کیفیت هوا و کربن زدایی کلان شهرهای جهان کمک می کند. ترکیب تامین انرژی آینده لازم است.
*منتشر شده در روزنامه اعتماد.
۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا