اقتصادی

اهمیت بهره‌برداری از انرژی زمین‌گرمایی دماوند

دولت ایران از انرژی‌های انرژی‌پذیر به ویژه انرژی‌های بادی، خورشیدی و زمین‌گرمایی استفاده می‌کند و با توجه به پیشرفت‌های زمین‌گرمایی در زمینه سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های زیادی در کشور به سرمایه‌گذاری در این نوع انرژی تبدیل شده است. و شرکت ENEL ایتالیا آغاز شد. مطالعات اولیه حاکی از پتانسیل تولید برق زمین‌گرمایی در چهار منطقه در شمال ایران (به ترتیب خوی ماکو، سبلان، سهند و دماوند در استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، آذربایجان شرقی و تهران) بود. با افزایش اکتشاف و رشد صنعت در کشور شتاب، دماوند یک استراتو-آتشفشان کواترنری به ارتفاع 5610 متر است. و ب آذرآ ر چین ر ر ل برز شده ست آخرین یت یت ۷۳۰۰ س س ل قب ​​قب ، ، فع فع و و و و حین حین حین در آب گرم -ها در نزدیکی قله شواهدی از فعالیت های آن ارائه می کنند. بنابراین، دماوند دائماً فعال و بالقوه خطرناک است. این آتشفشان یک کانون ماگماتیسم با منشاء زمین‌ساختی و خروج ماگما از بهار و تابستان ۱۳۸۶ افزایش فعالیت‌ها و خروج دود از قلعه و همچنین زلزله‌هایی با بزرگی ۲ تا ۳ در نزدیکی جناحین آتشفشان رخ داد. یک پهنه تراگذر کششی از لیتوسفر است. مخروط فعلی (دماوند جوان) بیش از ۶۰۰ کیلو بر روی یک بنای قدیمی و فرسوده کوچک ساخته شده است. محدود آذرآواری باعث ایجاد لایه‌های آذرآواری شده است. محدوده جنوبی از یک مخروط جوان تر تشکیل شده است که در ۶۰۰ هزار سال گذشته بر روی یک توده قدیمی با قدمت ۱.۷۸ میلیون سال ایجاد شده است. مطالعات پیمایش حرارتی در پهنه‌های داخلی منطقه اکتشافی دماوند برای اندازه‌گیری از تغییرات دمایی و جریان حرارتی (ناهاری) از تغییرات دمایی و جریان حرارتی (ناهاری) در سازمان انرژی‌های نو در دهه هفتاد شمسی انجام می‌شود. دماوند، با روند شمالغرب -جنوبشرق و هماهنگی با رخنمونهای سنگهای آتشفشانی در منطقه نشان داد.این ناهنجاریهای حرارتی با نزدیکترین ناهنجاری حرارتی حرارتی به مقدار 0.6-0.7 درجه سانتی‌گراد در 10 متر و بالاترین دمای ناهنجاری جریان به مقدار 4-5 در کوه دماوند دارای چشمه‌های آب گرم معدنی است که از گرمای آتشفشانی نسبتاً نزدیک به سطح زمین است. ارائه می‌دهند. وراس واقع است.

*منتشر شده در روزنامه پیام ما.

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا