دستگیری معاون سابق اداره صمت ری و مدیرعامل یک کارخانه آرد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، به دنبال برخورد با شبکه فساد شکل گرفته در آرد و نان استان تهران، برخی دیگر از اعضای اتحادیه نانوایان ری و مدیر عامل یکی دیگر از کارخانه‌های آرد این شهرستان، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل. اطلاعات جنوب استان تهران شدند.

سرب ن گمن زم ن (عج) در د ط به تهر همچنین مع مع ره صنعت ، ، کردند.

س س ین ، دستگیری در ر ر م م حق مردم مردم ست ست ست د.

دکمه بازگشت به بالا