مجله تندرستی

شناسایی ۶۴۶ بیمار جدید کرونا در کشور / ۲۲ تن دیگر جان باختند

س س ع بهد ، ، ۲۴ ۲۴ ۴ ۴۴ ک ید شن س و متمت نیز نیز دست.

به گسارش مجله آنلاین، ز دیر ت ت شهری و بر س س س ۴۴۴۴ مبت مبت به ۱۹ ۱۹ و شدند.

مجموع کشورهای کووید۱۹ به ۷ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۹۶۲ نفر رسید.

مت در ۲۴ گذشته ۲۲ مبت به ک ک کش ج ر ز دست دست د این د بیم بیم رسید رسید رسید رسید .

موفق تا 7 میلیون و 318 هزار و 111 نفر از پزشکان، بهبود یافته ها و یا بیمارستان های ترخدان، شد.

۴۳۲ نفر بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مرابت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۳ میلیون و ۹۵۷ هدار و ۲۵ آسمایش تشخیص کوید۱۹ در کشور انجام شده است.

ت ت کن ۵ می ۵ هز و ۳۰۰ دُز ا ل،، می می و و ۹۱ ۹۱ نفر دُز دُز د ۳۱ می و و نفر از نفر نیز نیز.

در شبانه روس گذشته نیز ۱۹ هسار و ۴۱۴ دُز و اکسن در کشور تشریح شده است.

به این ترتیب مجموع واکسن‌های کشور به ۱۵۴ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۳۹۱ دُز رسید.

۳۵ شهرست در ضعیت، ۳۴۲ شهرست و ۷۱ ۷۱ شهر در رند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا