مجله تندرستی

عکس | ماشین اقتصادی کوچک ژاپنی به ایران برمی‌گردد؟

گز رش خبرگز خبرآن ، ، به زی ژ ر هر چبک سد ن خ د مد مد مد جز قسمت ست.

طر میر ر می ن طر قتص شیک شیک د ه ه ه در در ین دیده دیده.

عکس | پای این شود؟

نمای بغل میراژ بسیار ساده طراحی شده است.رینگهای کوچک ۱۵ اینچی، نمای بغل خودرو را کمی از دورتر کرده است.

طر عقب میر میر g4 (سد) کمی ز ژ ه چبک چبک گرفته ست ست بین هم ن قب قب قب قب تریم.

مک ت در نسخه آپشن عب رتند ز: کر کنتر، سنس ر صند صند ج ج یه ته ت م مسی مسی، سنس سنس دنده ۶ ۶ و و .. …..

پیشرانه این خودرو یک پیشرانه ۱.۲ لیتری ۳ سیلندر است که ۷۹ اسب‌بخار قدرت و ۱۰۰ نیوتون‌متر گشت تولید می‌کند.

عکس | پای این شود؟

ین ین د کش ت ت یپین فی فی می.

۵۸۵۸

دکمه بازگشت به بالا