مجله تندرستی

عکسl تلسکوپ جیمزوب از نپتون رونمایی کرد

دانش با تمام قوا در حال انتشار تصاویر تلسکوپ قدرتمند جیمز وب از سرتاسر گیتی هستند. تلسکوپ جیمز وب دریافت کرده‌اند.

تصویر تلسکوپ جیمز وب اس سیاره نپتون و قمرهای آن

عکسل تونمایی کرد

نپتون که سومین سیاره بزرگ منظومه شمسی به حساب می‌آید، به خاطر حضور گاز متان معمولاً به رنگ آبی روشن دیده می‌شود. سیاره سفید وهم آلود مشاهده کرده است.

در تصویر جدید تلسکوپ جیمز وب از سیاره نپتون، بخش‌هایی نیز متفاوت دیده می‌شوند. بالا قرار دارند و می‌توانند نور خورشید را پیش از جذب توسط متان منعکس کنند.

همچنین در این تصویر حلقه‌های اطراف نپتون دیده می‌شود. این در حالی است که آخرین بار در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) به لطف فضاپیمای وویجر ۲ آنها را به صورت مستقیم مشاهده می‌کنید. بالای نپتون سخت است؛ اما تلسکوپ جیمز وب هم حلقه‌های مهم و هم غبار اطراف نپتون را ثبت کند.

عکسل تونمایی کرد

Heidi Hammel، کارشناسی سیستم‌های نپتون و یکی از دانشمندان میان رشته‌های تلسکوپ جیمز وب همچنین تأکید می‌کند که از آخرین باری که بشر این حلقه‌های کم رنگ را دیده است، بیش از سی سال می‌گذرد. مادون قرمز می‌بینیم.

تلسکوپ جیمز وب همچنین می تواند در تصویر خود از نپتون باشد. شده است.

ظاهرا در همان مراحل اولیه راه‌اندازی، یکی از چهار حالت ابزار فروسرخ در میان آسیب دیده است. اریک اسمیت.

۲۲۷۲۲۷

دکمه بازگشت به بالا