مجله تندرستی

قابلیت جدید اینستاگرام که شگفت زده‌تان می‌کند

جتم عی متع به مت ت به آزم آزم ر ز د دی محد محد ک آغ ز کند.

«ما در حال بررسی قابلیت اشتراک‌گذاری مجدد پست‌ها در فید هستیم – روشی مشابه که می‌توان در استوری‌ها اشتراک‌گذاری مجدد انجام داد – تا کاربران چیزی را که با روحیات آن‌ها سازگاری دارند به اشتراک بگذارند و به این ترتیب سازندگان اصلی نیز کارشان را انجام دهند. کنند.

تصویری

یژگی جدید گر، ب ب ​​«« «»»» ی مش شده و همچنین ر به گذ آن در در در در در شدن هستیم.

بازنشر کنید

در حال حاضر، اینستاگرام برای ارسال مجدد پست‌های کاربران به دیگران ارائه می‌کند، اما برخی از اپلیکیشن‌های شخصی ثالث امکان اشتراک‌گذاری پست‌های جدید را دارند. ممکن است که را در پست خود به اشتراک بگذارید.

متا احتمالاً می‌دانند که بسیاری از کاربران در حال حاضر از طریق اشتراک‌گذاری پست‌ها در استوری استفاده می‌کنند یا آن‌ها را از پیام‌رسانی اپلیکیشن‌های داخلی برای دیگران ارسال می‌کنند و اکنون در جستجوی راه‌حل بهتری برای کاربرانی هستند که پست‌های دیگران را به اشتراک بگذارند.

هر یک از ویژگی‌های دیگر، مشخص نیست که اینستاگرام چه زمانی می‌تواند مجدداً پست‌ها را در اختیار کاربران خود قرار دهد.

۲۲۷۲۲۷

دکمه بازگشت به بالا