مجله جامعه

محافظت از زیر بدنه خودرو با استفاده از فناوری نانو

یک شرکت نش بنی ب ز فن فن زیر زیر طر ید ید کرده که ز ب ب ، ، خ ، ، کند.

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، سطح زیرین خودروها در معرض انواع تنش‌های فیزیکی، شیمیایی و شیمیایی مانند پاشش آب، شن و سنگریزه، گل و لای، ضربه و سایش قرار می‌گیرد و در صورت عدم محافظت از خطر آسیب‌دیدگی و بین می‌رود. .

شرکت نش نش گ ب ستف ز ن ع بر زیربدنه ید کرده ع یق ع ص ، ، ، ، ، ب ب.

ستحک ب ل پذیرشی و ع ی به ن ح، نشینی،، ر ش مط، و ختی دیگر دیگر ست.

این محصول در بدنه، زیر گلگیر، رکاب، عقب و جلو و همچنین قاب در خودرو می شود. و سیالیت و استحکام نیز بهبود یافته است.

ب کمک محص کیفیت ، خ ی ی عمر آنه ی ر ب رد محص ز ز د د د ب سهم سهم د.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا