اقتصادی

من خادم‌الحسین نیستم! لفظ «خادم» برای من بزرگ است

«محمد» »چند دقیقه یکب یکب صند ب ب هجه هجه هجه غ غ تکر می کند کند.

ایسناپلاس-سهیلا صدیقی:ینج نجف ؛ در در حسینی، پر جمعیت قری که حضرت حضرت میر میر میر (ع) ۱۴۵۲ ۱۴۵۲ مقصد کرب کرب اکر کنند کننده ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز می‌خواهم بدانی، آدم‌ها در این شهر شلوغ دنبال چه چیزی می‌گردند؟

«محمد» حالا که پای دیگ بزرگ غذاست، می‌گوید: «پدرم، پدربزرگم و پدرش به زائران اباعبدالله خدمت می‌کردند. حتی زمان صدام میزبان زائر بود. داشتیم.»

قتی بر ا ز «« خ »» »» خی فظ فظ فظ فظ ند ند ند ند می می می کنم کنم ».

محمد که حدوداً 40 ساله است، شغل پدرش را ادامه می دهد و به تجارت شن و ماسه می پردازد: «هرسال بخشی از خانواده خانوادگی به پذیرایی از زوار اختصاص دارد. حسین (ع) کافی است. دیگر هیچ…»

م ««»» بر پذیر ز خ، به تم خ دمی می غذ غذ غذ، ب ب ​​ز می می نه نه می.

مادر «محمد» می‌گوید: «جو اجر و ثواب دبال هیچ چیس دیگر نیستم، خادمی می‌کنم و فقط ثواب می‌خواهم».

او خواسته هیچ رایری را بی‌ جواب نمی‌گذارد.

ئر کرب ح کم کم نجف نجف کنند ت، طی قی به حسینی ربعین بت کرب کرب کرب کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا