اقتصادی

نجات کودک ۱۳ ساله از یک حلقه چاه در تقاطع سنگر کرمانشاه – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

فره د فره گفتگ ب خبرنگ آنلاین ظه کرد: س ۱۹ ۱۹ شنبه ۲، نه س س م ۱۲۵ ۱۲۵ بر د خ خ چ تق شد شد نش نش نش نش نش نش نش نش نش زم زم .

وی افزود: ایستگاه‌های آتش نشانی از ایستگاه‌های شماره ۲ و نجات مرکزی با ۲ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه گروه‌های امداد و نجات به محل حادثه و نجات‌گران نشان آتش پس از بررسی موقعیت با استفاده از پایه نجات و ابزار نجات در ارتفاع، باخل چاه رفته و کودک را که دچار شکست می شود با حفظ شرایط شرایط محیطی اس.چاه خاجر می کند.

رئیس س ن آتش نش نش آشکار کرد: ین دک هنگ ز ز چ چ چ کرده که ب آتش به منتق منتق پرسن پرسن شد.

دکمه بازگشت به بالا