مجله تندرستی

چگونه با “قانون ۳۳۳” اضطراب خود را کنترل کنیم؟

متخصصان در انگلیس می‌گویند: در هر دوره‌ای، حدود هشت میلیون نفر در بریتانیا از نوعی بیماری ناشی می‌شوند.

به گزارش مجله آنلاین، این میزان ممکن است از یک اختلال ناشی از هراس گرفته تا اضطراب اجتماعی، فشار عصبی پس از سانحه و ترس‌هایی مانند کلاستروفوبیا (ترس از مکان‌های بسته) یا آگورافوبیا (ترس از مکان‌های باز) باشد.

بنابر اعلام سازمان خدمات ملی سلامت بریتانیا (NHS)، در حالی که بیشتر مردم در دوران زندگی خود، احساس می‌کنند، احساس می‌کنند، سخت‌تر می‌توانند نگرانی‌های خود را کنترل کنند و احساس کنند که پایداری در زندگی روزمره دارند.

عه عه در س نش نش ن هر پنج که ر نفر نفر س مق مق ه ه ه آن.

ح ح ی ت، درم درم م م نی نی ی ی د د می، دیگر دیگران نیز نیز می می می می می.

یکی از این روش‌ها، «قانون ۳۳۳» نام دارد.

بنابر گزارش سایت تخصصی «هلث‌لاین»، قانون ۳۳۳ روش غیرسمی برای مقابله با امطراب است.

ین ر می می کند ت ت ت حظه حظه که ی خی ی ی د ی ، ، خ کنید.

ق ن ۳۳۳ سه تشکی شده ست بر این ق هنگ که می کنید ، ، فع فع فع فع و عم کنید.

– سه شیء یا موسوعی را که میبینید، نام ببرید.

– صدایی کنی.

– سه چیس مانند دست‌ها، پاها یا انگشتان خود را حرکت دهید یا سه شیء مختلف را لمس کنید.

یدی ت زه که یک س منتشر می کند ح،، آن ست که که،،، ن بر ست.

به ن ر اندیپندنت، ی ی هیچ عه ع ع در بخشی ثربخشی نشده است.

به س س خدم س س بریت ر ر دیگر ک ک رت رت ز ز گذر ره ره ره ، ست.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا