مجله تندرستی

افزایش آمار فوتی‌های وبا در سوریه

مقامات رسمی اعلام کردند: شماره فوتی‌های بیماری وبا به ۳۹ تن افسایش یافته است.

به گسارش مجله آنلاین، زر بهد س ز ف ۳۹ ۳۹ به به د د د کرد : در شی این بیم نزدیک به به ست ست ست به ۰۰

س جه جه هشد ده ست که ضعیت در ه دیده نگر نگر در ح ل تغییر ست ست وجود ز ست.

ین بیم بسی بیشتر ز طریق مصرف غذ آب آ منتق ستفر ستفر غ می می.

اعلام سازمان بهداشت جهانی، اگر بیماری و با درمان در چند ساعت می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود؛ اما این بیماری به راحتی با محلول آبرسانی خوراکی قابل درمان است. موارد شدید ممکن است به تزریق وریدی مایعات و آنتی بیوتیک نیاس باشد.

گز رش مدیک ل ، س س سطح سطح ۳ ت می می می بیم بیم مبت شده ۲۱۳ ت ج ر می می.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا