مجله تندرستی

اگر از درد رنج می‌برید، عینک سبز بزنید

به رش شف ، فیبر یک بیم بیم و مدت ست ین به سر سر عض ، ص ص می.

اگر درد رنج می‌برید، عینک سبز بزنید

درد ه ن ن فی ممکن ممکن ب شند ع شده ر ر ئه ئه نشده که م م ب شد.

استفاده از مواردی که در طولانی مدت از فیلترهای نور سبز استفاده می کنند، عوارض ناشی از درد را کاهش می دهند و نیاز به مصرف فیبرومیالژیا و بیماران با دردهای مزمن را به داروهای تسکین دهنده هایی که عوارض جانبی به همراه دارند می توانند کاهش دهند.

در س نشست س نجمن آمریک ستف عینک عینک سبز بر ی س ، ، بر ک درد درد درد درد.

پژ ه ی محقق ده ست که ل خ صی ز ن سبز ه ه مغز مغز حرکت کند که به می می می می.

گگسال و هوا ، فیبومیالژیا وندگی حدود ۴ میلیون بسرگسال در آمری کنتری ،اد.

دکتر گ گ گفت: و ضطرک ی د د بهی بر بر بر این ترس ترس ز ضطر ضطر، کند می به مصرف مصرف.

بیماران برای 34 بیمار مبتلا به فیبرومیالژیا که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، چهار ساعت در روز به مدت دو هفته از عینک استفاده می کردند و سپس مورد مطالعه قرار می گرفتند: 10 بیمار عینک آبی، 10 نفر از عینک شفاف و 10 نفر باقی می ماند. استفاده کردند.

بیم که سبز می شود، بیشتر بیشتر ز س هش ضطر و و و آر د یر یر هیچ هیچ هیچ هیچ کاری نکردند نکردند.

محقق کردند: گرچه میز د که عینک عینک ستف ستف کردند ز ز ی ی کمتری مصرفی کمتری کمتری کمتری کمتری ست.

دکتر گلور عینک‌ها به طور ویژه برای فیلتر کردن طول موج گفت: برای نور سبز طراحی شده است.
کثر بیم که عینک سبز ستف ، ، ، بهتری و همین ی ی آن شد به عینک عینک عینک دهنده.

منبع: سایت نوروساینس نیوز

دکمه بازگشت به بالا