مجله نشاط

بله این آخرین جام جهانی من است

گز رش شف و به نق سپ ه ه ن تیم م ل زی زی دی دی رند رند تجربه تجربه کند.

مسی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان است و او را بهترین بازیکن تاریخ هم می‌داند.

قهرم نشدن در حسرتی ج ست د مسی مسی ست ا ا س ل ل ت نه پیش رفت آ س س آ شکست مسی.

ع ع کرد که ج قطر آخرین ج ج ج خ ب این ترتیب فرصت فرصت بر ل ل ل که کند کند کند.

مسی گفت: بله بدون شک این آخرین جام جهانی من خواهد بود.

م م ی آرژ نتین ی بی ر ب مسی کند کند که که ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر د ر ب کند .

مسی در فص ج عم بسی خ پ ژرمن د ست ست به یک فص فص فص به ست برسد.

دکمه بازگشت به بالا