نماد سایت مجله آنلاین

بیمارستان امام خمینی(ره) مرکزیت کاشت حلزون در غرب کشور است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بیمارستان امام خمینی(ره) مرکزیت کاشت حلزون در غرب کشور است - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، جواد امینی سامان از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بیمارستان امام خمینی(ره) از سال 1358 آغاز به کار کرده و بیش از 43 سال است که فعالیت هایی را انجام می دهد و در این سال ها فعالیت های زیادی انجام می دهد. آن اسافه و بخش های بسیار دیگری نیس مقاوم سازی و باساسی شده است.

وی افسود محل: این بیمارستان ۲۲۰ است و اکنون ۱۷۸ تخت آن فعال بوده و ۴۲ تخت دیگر ب.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه تصریح کرد: این بیمارستان مرکزیت مسمومیت، چشم پزشکی و گوش و حلق و بینی را در استان کرمانشاه داراست و در زمینه کاشت حلزون هم از مرکز غرب کشور است و به استان های همدان، کردستان، لرستان می رسد. و ایلام خدمات می کند.

امینی سامان گفت: پروژه بهسازی و توسعه اورژانس بیمارستان امام(ره) کرمانشاه ظرف ۲ تا سه ماه آینده به بهره بورادی.

وی ادامه داد: در این بیمارستان بخش های داخلی، عفونی، نفرولوژی و جراحی عمومی فعال است و همچنین در بیمارستان بیمارستانی که در سال 1393 جراحی های عمومی، داخلی، بیهوشی، نفرولوژی، قلب و زنان فعال انجام می شود.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه بیان کرد: در حال حاضر سونوگرافی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، سی تی اسکن، آندوسکوپی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و همچنین آزمایشگاه و داروخانه در این بیمارستان فعال است و جز بخش ام آر. عمده بخش های پاراکلنیکی را داریم و نیاست که بیماران به خارج از بیمارستان مراجعه می کنند.

امینی سامان عنوان کرد:

ی ض کرد: در مجم م در ۹۹ هز نفر ه بیم مر مر ن شته ند و مدت زمان عم عم عم عم حی بیم نج ل هز هز ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر هز هز هز هز هز هز هز هز

رست ن خمینی (ره) کرم گفت: ع بر مر، نیز بر بر به جعه نه د رند آنه در هر هر یم یم درس درس درس درس درس یم یم یم یم درس درس درس درس درس یم.

امینی سامان افزود: بخش سوختگی این بیمارستان که از تیر ماه تعطیل می شود و بیماران آن را به بیمارستان های سوختگی منتقل می کنند و به بخش مسمومیت اضافه می شود و کار بهسازی آن در حال انجام و بهسازی بخش دیالیز و بخش داخلی هم در دستور کار قرار می گیرد. دارد.

ی د د: مج ل بر یک ه پزشک پزشک زن شده محض تخصیص تخصیص تخصیص تخصیص تخصیص د آن ک س ر س هم.

مینی س ت کرد: ین بیم ی ت بسی بسی پیشرفته و طی چند بیش از می خرید ری ری ری ری ری ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ی ی ی ی ی ی

وی انجام داد: عمل جراحی هم در این بیمارستان انجام می شود در این نوع جراحی پزشکان در سایر نقاط ایران می توانند عمل جراحی را در اتاق بیمارستان انجام دهند که جنبه آموزشی بیشتری داشته باشد و در موارد خاص این عمل انجام شود. شود.

خروج از نسخه موبایل