ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای به دانش‌آموزان در مدارس – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به خبرنگار آنلاین، رحیمی زنگ زد از ظهر چهارشنبه در هفتمین شورای آموزش و پرورش و پرورش شهرستان کرمانشاه که در و پرورش ناحیه ۲ کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: گزارش‌آموزان در ۲ سال گذشته به بعد از آن می‌توان گفت که بعد از ظهر، آموزش و پرورش آموزش و پرورش و آموزش مجازی در سه سال آینده به بعد از آن می‌رود. بسیار بیشتر از نسل گذشته با فسای مجازی هستند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی در کنار ارزش‌های بسیار آن مکان نفوذ بیگان است، افزود: حضور دانش‌آموزان و نسل جدید در فضای مجازی باید با راهنمایی و آموزش موضوعات و مسائل مرتبط با این فضا تا آنها از خطرات موجود در فضای مجازی آگاه شده و در برابر توطئه‌های دشمن در فرابر مجازی مصون باشند.

فرم ند ری کرم اینکه در ف ه فض ی ت قعی قعی بسی ، کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد. پروپاگاندایی ع نظ نظ جمه یر یر در در کرده ت دی ین ین فض در م م م ی ساخته و و ر کنند.

رحیمی زنگنه فضای مجازی در دسترس دانش‌آموزان را نیازمند مدیریت دانست و بیان کرد: از یک سو باید این فضا را برای حضور دانش‌آموزان مدیریت کنیم و از سوی دیگر با آموزش سواد رسانه‌ای بتوانیم دانش‌آموزان و نسل‌های بعدی را در برابر دشمنان و اکسینه‌های گذشته داشته باشیم. اس پیچ‌های تاریخی به سلامت عبور کنیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با حوادث بعدی ماه، کرد: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری این نسیم‌های سبک تغییر در درخت تنومند انقلاب اسلامی نمی‌کند و این اتفاقات تلنگری برای ریشه‌دار شدن این درخت تنومند است.

کرچت پوره ایران اسلامی همیشه اسطوره‌ها برای خود فرصت‌هایی ایجاد می‌کند و حوادثی را که اتفاق می‌افتد، ایجاد می‌کند. پوره را برای اهتساس پرچم ایران اسلامی ایجاد خواهد کرد.

رحیمی زنگنه گفتگو را یکی از راه‌های مناسب برای ارتباط با نسل جدید دانست و بررسی کرد: با انباشت سوالات در قشر جوان حاضر هستیم که در پاسخگویی به موقع کوتاهی کرده‌ایم و باید این رویه اصلاح شود و نقش مدیران و اولیا در ایجاد زمینه گفتگوی میانی. نسلی مؤسسه است.

وی با بیان آنیکه هدف برتری آموزش و پرورش تربیت انسان کامل است، توضیح می دهد: تمام آنچه را که دشمن در با ایران انجام می دهد از تحریم ها و فشارهای اقتصادی تا هجمه های فضای مجازی برای دور شدن از این وظیفه اسلامی است اما هیچگاه نباید از آموزش و فرهنگ به عنوان اساسی استفاده کند. تحول جامعه انسانی غافل.

سرپرست ند ری ه فز: گر تم سرم یه یه کش ر و د نشگ ه نس تربیت تربیت کنیم کنیم.

رحیمی زنگنه گفت: برای افزایش کیفیت شورای آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود یک شورای تخصصی مشورتی زیرمجموعه این شورا متشکل از اساتید و صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش و تربیت تشکیل شود که نتیجه کارگروه‌های این شورای مشورتی در شورای آموزش و پرورش مطرح و بررسی شود.

دکمه بازگشت به بالا