مجله تندرستی

عکس |‌ قمر یخی مشتری از نمایی استثنایی

ین یر ز 29 سپت سپت ه ه 352 قمر جری جری جری جری حرکت کننده ب خ ست ین در نزدیک نزدیک نزدیک «« »»»» ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ ریخ این قمر در سال ۲۰۰۰ است که فراپیمای گالیله ۳۵۱ کیلومتری است.

بیشتر بخوانید:

ین قمر ندکی ز کره کره کره (قمر زمین زمین) ک ست، ششمین در به شم می.

عکس |

ماموریت بعدی ناسا در سال 2024 با هدف بررسی جو و همچنین سطح و قسمت داخلی این قمر انجام خواهد شد.

۵۸۵۸

دکمه بازگشت به بالا