مجله تندرستی

معجزه خواب کافی و تاثیر آن بر حافظه

به گزارش شفاف، این که مردم چگونه چیزهایی را که یاد می‌کنند و به خاطر می‌آورند به یاد می‌آورند، هنوز برای مطالعه یک معما است. که‌های قبلی در طول خواب دوباره فعال و در نتیجه در مافظه ماندگار می‌شوند.

د ع عص د ه رث پزشک ن د ه ه فع کتریکی مغز مغز پنج در ر در صد یی می ه ه ه ه ز ز ز ز ز ه ه ه ه ه ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز.

تحقیقات قبلی پردازش حافظه را در طول خواب با استفاده از ضبط EEG (الکترونسفالوگرافی) به دست آمده توسط الکترودهای روی سر مورد مطالعه قرار داده اند؛ اما این مطالعه می‌خواست فعالیت‌های الکتریکی را در درون مغز ثبت کند و به همین دلیل کاوشگرهای الکترودی در مغز این بیماران را ثبت کند. کاشته شد.

این مط عه د که ب خ شب شب می کند و می کند و می کند در دآ صبح صبح بعد از عم عم عم به بخشیدند.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط این موسسه، نقشه‌برداری فعالیت‌های مغز به محققان اجازه داد تا با ارائه داده‌های بصری شناسایی مناطق از مغز که در فرآیند ذخیره‌سازی حافظه در طول شب درگیر هستند، گام بزرگی در درک عملکرد ذخیره سازی حافظه بردارند.

کن پالر (Ken Paller)، مدیر برنامه علوم اعصاب شناختی در دانشگاه نورث‌وسترن و پژوهشگر ارشد این مطالعه در یک بیانیه گفت: ما در حال بررسی این هستیم که چگونه مردم می‌توانند چیزهایی را یاد بگیرند که به خاطر بسپارند، نه این که آن‌ها را فراموش کنند. کنند.

پژ ن بر مط عه ه کتر کتر صد به کردند کردند.

بیشتر این صداها با اشیاء و مکان‌های آن‌ها هستند که شرکت‌های قبل از خواب آن‌ها را در لپتاپ و بواندو و شنده قرار می‌دهند.

پس از خواب، پژوهشگران به بهبود قابل توجهی در یادآوری فضای پی بردند و دریافت کردند که بیماران با تکرار نتایج مطالعات قبلی با استفاده از ضبط EEG از پوست سر می‌توانند مکان‌هایی را به خاطر داشته باشند که روی صفحه لپ‌تاپ با دقت تعیین‌کننده‌ها انجام شود.

کمک به افسایش فعالیت نوسانی با پخش صداها در طول خواب

ین مط عه نش د ج فع کتر کتر در ک مپ مج می نی مج قشر مغز ، ، که که که ر ئه ست ست و و و و و دوباره دوباره دوباره دوباره فع فع ل ل ل ل فع دوباره دوباره دوباره. مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدداً مجدد

پالر گفت: فرض مرسوم قبلاً چنین بود که چنین صداهایی در هنگام خواب شنیده نمی‌شوند؛ اما در واقع این صداها به ما امکان می‌دهد که ساختارهای مغزی مانند هیپوکامپ را مشخص کند که زمانی که خاطرات دوباره فعال می‌شوند، پاسخگو هستند و به ما کمک می‌کنند. دانشی را که در بیداری به دست می‌آورم، حفظ کنیم.

داده‌های الکتروفیزیولوژیک در مغز بیماران نشان می‌دهد که صداهایی که در طول خواب پخش می‌شوند به افزایش فعالیت نوسانی از جمله افزایش باندهای EEG تا، سیگما و گاما کمک می‌کنند. در خواب در این مناطق مغز اتفاق می‌افتد.

پال گفت: گاهی اوقات به خاطر سپردن و فراموشی، تصادفی به نظر می‌رسند. برجسته، این ین که هنگ م د ره مر مر ر، در ی م ر،،،،،، می ست.

مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا