مجله تندرستی

منشأ بیماری التهاب روده چیست؟

به گزارش شفاف، کولیت اولسریو شایع‌ترین نوع بیماری رودی است که با زخم‌های مزمن و در روده بزرگ و راست مشخص می‌شود. ندارد.

محقق گم گم کنند، سیستمی که آن را س یمنی یمنی س س س ل حم حم حم می می آ ا ا دهد.

با این حال، چه چیزی باعث می‌شود سیستم ایمنی در وهله اول به سلول‌های سالم حمله کند، ادامه یچنام.

تحقیق منتشر شده مجم مق آک دمی م مجم ی ز یط د می می که به آن نقطه نقطه کند.

داروها با ترکیب داده‌های تجربی از بیوپسی‌های بیماران، مدل‌های حیوانی موش‌ها و گروه‌های سلولی نشان می‌دهند که این بیماری ممکن است به دلیل افزایش سطح آنزیم آلفا ۱-۶ فوکوزیل ترانسفراز – همچنین به عنوان FUT8 در روده بزرگ ایجاد شود.

سطح ین آنزیم ط ل فر پ ست ست عم عم fut ص fut ص خ ساختار بسی مخت مخت مخت مخت طریق روندی ست.

س ل تحقیق تحقیق به دکتر ن ت م م ی سرط سرط ن د د که ف ف ف ف ف ز ز تی د می می می م م م م م م م م ی مح مح

این اتفاق مورد توجه گروه تحقیقاتی Vivek Malhotra در مرکز تنظیم ژنومیک (CRG) در بارسلونا قرار گرفت.در سال 2013 دریافت شد که FUT8 می‌تواند در موسین ها، محصولاتی که جزء اصلی لایه مخاطی را تشکیل می‌دهند، نقش داشته باشد.

محقق تصمیم تصمیم یت ب همه fut8 در رکن ه ه تئین ی بزرگی که پس پس پس پس و ی می می می.

تخمین زده می‌شود که انسان به طور متوسط ​​می‌شود.

محقق ب تحقیق v Ivo gut در همک که د ی بی جمع ز نم نه ری ب ب ب ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ مبت مبت به ۱۱ ۱ ر ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن س ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

این مطلب نشان داد که سطح FUT8 در نمونه‌های بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو 3.5 برابر بیشتر از افراد بدون این بیماری بوده است.

سپس بررسی کردند که آیا مخ در در هفوت در بر مح مح می می خیر خیر.

آن ه ه ش ش fut8 ب مقق ه ه ب ب ب ، تری تری ن که بررسی شود سپس سپس سپس سپس سپس.

با استفاده از دسته‌بندی‌های سلولی کولون، آن‌ها دریافت می‌کنند که سطوح مختلف FUT8 نسبت به دو نوع مختلف موسین توسط سلول‌ها را تغییر می‌دهد. Mucin 2 و Mucin5AC داربست لایه مخاطی را تشکیل می‌دهند. به عنوان لنگر باکتری‌ها در سطح سلول عمل می‌کند.

م ن می که بیش از حد حد می،، ا مبت به یت سر تی ل س س س س ل.

به دلیل فشردگی کمتر، لایه مخاطی نفوذپذیر است و به باکتری‌ها اجازه می‌دهد به اپیتلیال برسند.سلول‌های روده بزرگ بازتر می‌شوند. در مخاط به دام می‌اندازد که زمان بیشتری برای سلول‌ها، رین می‌کند.

جرارد کانترو-ریکاسنز، که کار را در آزمایشگاه دکتر مالهوترا در CRG انجام داد و اکنون محقق اصلی در موسسه تحقیقاتی VHIR در بارسلون است، می‌گوید: در مقابل زمانی که FUT8 می‌شود، سلول‌های اپیتلیال، موسین‌هایی که می‌شوند می‌سازند که مخاطی فشرده را تشکیل می‌دهد. می‌دهند، سپس لایه مخاطی نفوذپذیری خواهد داشت.

ز آنج که س به ط ط مد م می کنند کتری یی خ خ د د د د می.

ما معتقدیم که کمتر به معنای کمتری با اپیتلیوم است که به خودی خود از کاهش می‌کند یا آن را کاهش می‌دهد. لایه مخاطی است.

بیرونی جایی است که انواع مختلف از میکروب ها، هم مضر و هم مفید، زندگی می‌کنند. و اتهاب یا جلوگیری از می‌کند.

یک ین ست که fut8 ط ط هدفمند ک فر س د ت می می ت سین سین سین غیرق غیرق دهنده دهنده.

ح ی نش محقق می دهنده دهنده مخ ر تغییر تغییر می دهد به نتیجه نتیجه،،، یت یت تی تی در در آنزیم آنزیم تنظیم تنظیم ست ست.

پروفسور تحقیقاتی ویوک مالهوترا نویسنده ارشد این مطالعه و هماهنگ کننده برنامه زیست شناسی سلولی و توسعه در CRG می‌گوید: این یافته‌ها را برای توسعه آزمایش‌های جدید برای تشخیص کولیت اولسراتیو قبل از ظهور علائم و پیشگیری از بیماری هموار می‌کند.

مطالعات می‌گویند: ما می‌توانیم سطح فوکوزیلاسیون یا انتشار MUC1 را با نمونه‌های مدفوع از مصرف بیماران انجام دهیم.

م ه ه پ پ می: این مط عه ع بر پرد که د د د د د د د د د د د د د د د د د د دگر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ر لی د د د د دیگر ز م ه ه پ پ پ پ د می : م ه ه پ پ می . ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا