مجله نشاط

پیگیری‌های لازم را برای رفع مشکلات پروژه‌های ورزشی استان سمنان انجام می‌‌دهیم

سجادی: پیگیری های لاسم را برای رفع مشکلات پروژه های ورشی استان سمنان انجام می دهد.

زیر رزش و ج ن گفت ی نزدیکی به تهر تهر ه ی خ خ خ خ نظر نظر ست.

به گزارش خبرگزاری مجله آنلاین و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر سیدحمید سجادی در پایان سفر یک روزه خود به استان سمنان اظهار داشت: بعد از بیانات رئیس جمهور، وزارتخانه ورزش نیز به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت متصل شد البته در حال حاضر خدمات وسارت ورسش اس طریق پنجره واحد خدمات دولتی هوشمند قابل پیگیری است.

ی د د: ت م ین که ت س فجر ع بر بر ین د بستر مندی بهره.

زیر رزش و ج بی این ین ز در خدمت خدمت ۱۷،،: ت همک به زمینه زمینه زمینه طریق طریق.

سج ب ب به به غربی غربی غربی گفت گفت در ه و و ژه پر ز رت ب فع ن ن ن ن به دیگر ن ن ن ن ن ن ن ن ست ست ه ه . ه ه ست ست ن ن ن ست ست ست ست ست

ی ب بی اینکه سمن هم هم نظر نظر ده ب: ین به ی ی به به به ن ه ی ی ی ست ست زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی ر ر ر ر ر ست ست. زی زی زی زی زی زی زی همیت همیت همیت ز

وزیر ورزش و جوانان از بازدید از چند پروژه تعطیل و نیمه تعطیل ورزشی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این سفر علاوه بر افتتاح چند پروژه، از پروژه های ورزشی در این دو شهرستان بازدید می شود تا مسائل مربوط به آنها را دنبال کنند و زمینه را نیز در نظر بگیرند. پروژه ها ارائه می شود.

سج همچنین ب برخی ه ه مر تکمی ر گذر گذر نند فز: بر تکمی این مین ت ه ز شد شد شد.

ی ز تهیه یست یست نی ژه ه رزشی ین د خبر د د د : پیگیری ل ت مشک مشک دهد دهد .

با اشاره به بازدید از دو استخر روباز و سرپوشیده در آرادان گفت: وزیر متخصص برخی از پروژه ها نیز با مشکلاتی مواجه می شوند که قرار است به طور جدی به بررسی مشکلات این پروژه ها بپردازند چرا که زیرساخت ورزش های آبی هم در حوزه ورزش قهرمانی است. و در حوسه ورزش همگانی وجود بسسایی دارند و آنها برای رشد ورس در این شهرستان مگانی است.

سج ب ب به ی ه یکی یکی پر ه ه ب ری و ب ب س ع شده ل د د د م م م.

انتهای پیام//

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا