اقتصادی

چاره‌اندیشی برای حل ریشه‌ای اعتراضات

ابرچالش های موجود درکشور مثل تورم، بیکاری، عدم وجود کشور، خشکسالی، معضلات معیشتی، آسیب شدید محیط زیست و … باعث شده تا هر چند گاهی از اقشار مختلف مردم مثل بازنشستگان، فرهنگیان و دانشجویان دست به اعتراض بزنند. حوادثی که باعث می شود تا وضعیت ایران در یک چرخه معیوب و یک حلقه باطل قرار گیرد. افزایش حقوق باعث افزایش تورم می شود و یا باعث افزایش نارضایتی می شود. برای مقابله با اعتراضات صورت گرفته، دولت ناچار به مسدود سازی شبکه های اجتماعی می شود و پلیس با معترضین برخورد می کند. کند و ثابت اس آنها را دستگیر می کند. ارسایتی مردم این حاکمیت می شود.

حال چه کرد تا کشور از دام این چرخه معیوب نجات و شرایط جامعه می شود به طوری که باعث شود مردم را افزایش دهند و کشور را از عقب ماندگی نجات دهند و ایران حرکت رو به جلو شروع کند. که با درس های پویا آشنا هستند، می دانند که در چنین شرایطی باید انجام داد تا سیستم وارد چرخه مطلوب و یا منفی شود. گرفتاری های کشور شود.

۱-جدی گرفتن تم و معض که ب می.

۲- مسئولین و گوش دادن به حرف اکثریت مردم و نخبگان و شنیدن نظرات حوسه های مختلف

۳- مشخص کرد که دستگاه های مختلف حاکمیتی چه کارهایی را نباید بکنند و چه چیزی را نباید انجام داد.

4- بررسی نتایج ممکن است از قوانین و مقررات و ارزیابی عملکرد برخی از سازمان ها مانند گشت ارشاد و ستاد امر به معروف به طوری که اگر وجود آنها از آنها زیان بارتر است، فوری تعطیل می شود. عملیات گشت کشور است.

5- اولویت دادن به ارزشی که نتیجه به رضایت بیشتر مردم می شود می شود مثل کاهش حجم زندانیان، امور اداری، رفع محدودیت از اینترنت و شبکه مجازی، توسعه بهره برداری از فضای مجازی و رفع محدودیت ها از شخصیت های علمی، فرهنگی، فرهنگی. سیاسی، هنری، ورزشی و اجتماعی کشور.

۶- احترام به آنان و احترام به آنها نسبت به مدان و عدم درگیر شدن با زنان و دختران و عدم باسداشت آنها بانه نوان.

۷- کشور

۸- رفتار خودی داشتن با معترسان و استفاده از شیوه قرآنی بینهم و درگیر نشدن با مردم

۹- استقبال از نقد و انتقاد و دیدگاه های متفکرین و دانشگاهیان و حوسویان و احساب و انجمن ها و ساسمان های مردم نان

۱۰- عدم افسایش انتظارات عملی

۱۱- نگفتن دروغ در شرح وقایع رخ داده

۱۲- عدم بیان تحلیل های غیر واقعی

۱۳-در ا ر قر ی ت ت کش ب د بنی نش نش نش بنی و گ ب ب گرفتن گرفتن نخبگ نبگ نبگ نبگ.

۱۴- باسخوانی و بروز رسانی متوجه متولیان و تصمیم گیرندگان و قانون گذاران اس مبانی و مناسک دینی

در نهایت همه دست اندرکاران حاکم و مدیران توجه کنند که اولین ویژگی یک مدیر در نظام اسلامی داشتن سعه صدر در رفتار با مردم و الکاظمین الغیظ در برخورد با مخالفین و العافین عن الناس در برخورد با جامعه است. لغات: الفاظ: الفاظ: الفاظ: کلمات

حافظ هم بر اساس برداشت خود اسامی اسلامی می فرماید:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

۳۱۱۳۱۱

دکمه بازگشت به بالا