مجله نشاط

آقای دوربینی و بی ربط به فوتبال!

امیر رسا همایون: مدیری که سالیان سال اداره مهم نهاد فوتبالی استان تهران را برعهده دارد و هیچ فردی هم موفق به پیروزی در انتخابات نمی شود! انتخاب شده پایتخت ایران کمترین نماینده را در میان اعضای تیم های ملی فوتبال کشورمان داشته باشد.موضوعی که باعث شد از اهالی فوتبال تهران رنج ببرند اما سئوال اصلی این است که چه کسی پشت شیرازی است که هیچ فرد یا نهادی با او روبرو شده است. اقدام های خلاف عرفش باعث سقوط فوتبال تهران در چند سال اخیر شده است؟

اگر به سایت هیئت فوتبال تهران مراجعه کنید با انبوه اخباری مواجه شوید که درباره حبیب الله شیرازی و با عکس او در سایت این نهاد منتشر شده است. از کمترین سواد و فهمیدن رسانه ای است که این موضوع را می دانم که یک روابط عمومی باید توازن را در انتشار عکس و مصاحبه از یک فرد رعایت کند. ر بط عم هی در ب به ن عم نه نه د در در تهر ر به ل ل ست.

نکته ای که در هیچ جای ایران و جهان رخ نمی دهد، اما هیئت فوتبال تهران علاوه بر این، برای این موضوع، دیگران را نیز در نظر می گیرد. به هرحال رسانه امیدواریم که رویه هیئت فوتبال تهران در پاسخ به گویی ها تغییر کند اتفاقی که بعید است رخ دهد. دارد، ساخته شده است.

آقای دوربینی و بی ربط به فوتبال!

آقای دوربینی و بی ربط به فوتبال!

آقای دوربینی و بی ربط به فوتبال!

آقای دوربینی و بی ربط به فوتبال!

آقای دوربینی و بی ربط به فوتبال!

251 251

دکمه بازگشت به بالا