اقتصادی

اسرار غلبه بر افکار مزاحم

فرفرین ک م بد ب ب ت بیشتر می تونم بهتر بکنیم.

به گزارش مجله آنلاین، روسنامه همشهری «افراد در شرایط مختلف، احساسات و تفکرات تجربه تجربه می‌کنند و در موقعیت‌های مشابه، تصمیم‌گیری‌ها و واکنش‌های متفاوتی دارند. استرس‌های زیادی که این روزها بسیار زیاد است، گاهی اوقات می‌تواند برایمان غیرقابل تحمل باشد، اما چرا از ما نمی‌توانیم در برابر این فشارها مقاومت کنیم و دچار اختلالات روانی و جسمی می‌شویم؛ چنانکه سلامت جسم و روان ما آسیب می‌بیند.

سارا ساعدی، روانشناس حوزه سلامت، در مورد تفاوت‌های مختلف ما در برابر حوادث ناگوار می‌گوید: «روانشناسان پاسخ به این سؤال را در اصول و راهکارهای روان‌شناختی به کار رفته در شناخت رفتارهای مختلف ج‌وجو می‌کنند. ج ندهد شر م ر تحت کنتر.

کارذهن

ساعدی می‌گوید باور افراد تنها مولفه‌ای است که می‌توان قدرت آنها را در موضوعات ‌مختلف از جمله عاطفه، درک، حافظه، هوشیاری و قضاوت در مسائل و امور روزمره زندگی مختل کند یا باعث پیشرفت شود. باید بشود دنیای درون خود را به بهترین شکل ممکن تغییر داد تا احساس بهتری دست پیدا کنم. شخصی ، ، ، جتم و و ب ب زی می ب س ت و و می می چنین چنین چنین نیز.

به گفته گفته ر ، ب خ ت م تغییر تغییر نیز نیز می تواند بهتر باشد به ن ؛ ؛ که کیفیت آن.

خواص آهنگربایی ذهن

ساعدی می‌گوید ذهنی شبیه به عمل می‌کند، یعنی تفکرات ما را در دنیای بیرون به نمایش درمی‌آورد. زندگی کاملاً تحت تأثیر تأثیر ماست و هر آنچه مدام به آن فکر می کنم به زندگی خود می پردازیم؛ درست مانند یک آهنربا که قدرت را بالا می برد. دنیا، دیگران و آینده به سمت نامنی و بیارزشی متمایل می‌شوند.

به گفته ساعدی بر اساس نظریه شناختی رفتاری اگر بخواهیم به دنبال تغییرات مطلوبی باشیم، کارآمد و آنچه اسباب رشد ما می‌شود، ابتدا باید باور کرد و افکارمان را تغییر داد و به نوعی از ناامیدی و ترس به سمت شجاعت و امیدواری حرکت کرد.

واقع بین باشیم

توجه به این نکته بسیار مهم است که گام برداشتن در مسیر تغییر، کار آسانی نیست و اگر بخواهیم با رهایی از ترس و استرس، بهتر است در اوقاتی تلخ و ناگوار خود را بگذرانیم، تمام مشکلات و غصه های ما یکباره از بین نمی رود. بارها و بارها ناامید و دلمان بخواهد با گله از شرایط سخت، همه مشکلات را معطوف به دنیای بیرون از خود کنیم اما با صبر و حوصله بیشتر، ذهن به جای نامیدی و استیصال به دنبال راهکارهای مختلف و خلاق خواهد بود و به مرور و گام‌به‌گام می‌تواند باشد. ب دنی ام ش ممکن است ست هم سختی زی ر ر کند کند.

به گفته این روانشناس، اگر مدام به‌خود بگویم «نمی‌توانم»، کم‌کم متقاعد می‌شویم ناتوانم. خوبی به ما می دهد.

موربانی با خود

هنگام بروز اشتباهات نباید به توانمندی‌هایمان شک و احساس گناه کنیم. احساس گناه یکی از تضعیف‌کننده‌ترین احساسات است که امید و اعتماد ما را از بین می‌برد. ت ت ین که زندگی ن ب نقش قرب ج ج دیگر د ر ر ر کند ب ب ش ب ت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا