مجله تندرستی

اعلام آمادگی سازمان پزشکی قانونی برای صادرات دستگاه هموژنایزر

رئیس زم ن ق ر ز آم ص ص دسته یزر هم د د خ خ دستگ ت سمپ د.

به گزارش مجله آنلاین، به نقل از میزان عباس مسجدی صبح امروز یکشنبه ششم آذر ماه در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور طهرانچی رئیس دانشگاه و در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان برگزار شد، با تبریک هفته بسیج و خدمات و برکات آن برگزار شد. در ل نق س ب ب به قدمت پزشکی ق ، ، بی کرد: قدمت پزشکی پزشکی در به م پزشکی پزشکی بر می گردد س ست ست ست ع ع ع ع ع ع ع ع ع

وی افزود: تا پیش از سال ۱۳۷۲ پزشکی قانونی به عنوان یک اداره کل زیر مجموعه دادگستری فعالیت‌های می‌کرد اما پس از آن و با تصویب قانون تشکیل سازمان در مجلس شورای اسلامی، پزشکی به عنوان سازمان مستقل و زیر مجموعه قوه قضاییه ادامه فعالیت داد.

سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به وظایف و خدمات پزشکی قانونی در کشور، تصریح کرد: بر اساس قانون پنج وظیفه برای سازمان تعیین شده است که وظیفه آن در حوزه آموزشی و پژوهشی است و این بدان معناست که قانون می‌دانستند سازمانی تشکیل می‌دهد که اساس آن تشکیل می‌شود. آن‌ها فعالیت‌های علمی و پژوهشی است و باید به طور مستمر در جهت ارتقای علمی تلاش کند.

ی د د د: در کن، د زیفه نیز به ه ی خدم تی می می من مس مس ح جنبه جنبه جنبه کند کند در این قر ر می.

مسجدی با اشاره به اهمیت و جایگاه نظرات پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، تاکید کرد: به طور متوسط ​​2.5 میلیون پرونده قضایی در پزشکی قانونی بررسی قرار می‌گیرد، با بیان حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به پرونده. این سازمان ارجاع می‌شود و امروسه نظرات پسشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قایی به عنوان فصل اخطاب مورد پذیمری.

وی با توجه به پیشرفت‌های پزشکی قانونی به ویژه در ۲۰ سال اخیر، گفت: با توجه به پیشرفت‌های قابل توجه پزشکی قانونی که با توجه به تحقیقات و پژوهش‌های علمی این سازمان صورت گرفته، اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت، تصمیم گیری مناسب است. و صدور رای دقیق یک رکن اساسی در تکمیل علم قاسی می‌شود.

رئیس زم ن ق ر د د د : در ل ح 4 مرکز پزشکی فع فع و مردم ر ر خدمت می کنم چه مع ین ، ، ، ل ل ل ل ل ل ل ل ل یت یت یت یت یت

وی با بیان اینکه بیشترین حجم خدمات مربوط به حوزه معاینات بالینی است، گفت: در حوزه معاینات بالیتی بیش از 40 خدمت به مردم ارائه می شود که بیشتر آن مربوط به معاینات نزاع و تصادفات است. ، عدم تحمل کیفر ، سقط قانونی ، تغییر جنسیت و … نیس ، مجموعه این حس قرار می گیرد.

ظه ظه کرد: در بخش تخصصی تخصصی ی ی پزشکی ع ع پزشکی و م م بررسی بررسی قرقره می گیرد که چه چیزی باعث می شود که چه نتیجه ای می دهد.

وی با اشاره به فعالیت‌های آزمایشگاه‌های تخصصی سازمان، گفت: یکی از بخش‌های تخصصی و سازمان‌های حوزه آزمایشگاهی است و از آنجایی که نظر پزشکی قانونی برای قضاوت بسیار مهم و تعیین‌کننده در صدرو رأی نهایی پرونده‌هاست، آزمایشگاه‌های ما به دانش روز دنیا صادر شده است. کرا در بسیاری از پرونده‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به حوزه تشریح و بررسی صحنه جرم نیز از دیگر بخش‌های تخصصی و مهم سازمانی است، گفت: امور تشریح، نقشی کلی که سازمان را تنها به این می‌شناسند، تنها پنج درصد خدمات سازمان را در بر می‌گیرند اما در عین حال. ل ل مهم ترین ن یکی یکی ز تخصصی ه ه ه ه و و ط س س ۸۰ ۸۰ هز جنبه جنبه جنبه قض بر ع ع ق.

مسجدی با اشاره به فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی نیز، تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن یک دانشگاه بزرگ می‌شود که تعداد زیادی از دانشجویان در رشته‌های تحصیلی هم مانند حقوق، پرستاری، مامایی، پزشکی و بسیاری باشند. تخصص‌ها هم چون روانپزشکی، طب کار، جراحان مغس و اعصاب و گوش و حلق و بینی دوره‌هایی را در این دوره‌ها انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه پزشکی قانونی به نوعی درهم آمیختگی آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی کشور دارد، گفت: در حوزه‌ای که سازمان قرار است پرداختن به پژوهش‌های علمی پژوهشی است؛ در حالی که داده‌های پژوهشی موجود در سازمان کاملاً منحصر به فرد بوده است. و در جای دیگری به جسد سامان امکان دسترسی به آن وجود ندارد مانند داده‌های مربوط به حوادث راندگای ویا،ا،ای.

سازمان پزشکی قانونی کشور، حضور پزشکی قانونی در بحران‌ها و حوادث جمعی را از دیگر فعالیت‌های سازمان برشمرد و گفت: در حوادث و بلایایی که با تلفات جمعی همراه است حضور پزشکی قانونی برای تشخیص و تعیین علت قربانیان این حوادث وجود دارد. ح دثی همچ سی هه،،……………… که آن پزشکی ق شن به یی ع ع ع و کرده است.

ی ب ش به م می می ع گفت گفت: در پزشکی این ین ب جدیت ل می پزشکی ق ق ق ج قر ر زند زند زند زند زند زند زند زند زند زند زند ا ا ا ا ا ا زند زند زند زند. زند زند زند زند می می

مسجدی در ادامه با اشاره به تلاش‌های سازمان برای ارتقای جایگاه کوتاه علمی و تلاش آن‌ها در بومی‌سازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز، گفت: در فاصله‌ای بعد از فرمایش مقام معظم رهبری مد ظله العالی در خصوص موضوع محوری پژوهش‌ها، نخبگان جوان ما موفق به انجام پژوهش‌ها شدند. ت ید ژنتیک ب ست رده و و و و دنی دنی ید ید ژنتیکی در سطح کیفیت ع ع ع ست.

ی فز: کیت هید شده در مرکز پزشکی ع ع بر ق ق صرفه رزی جهی د،، ق ق ق رد ل ل ل فع ل ل ل ل لل لل لل

سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: از دیگر تولیدات سازمان در حوزه تجهیزات، دستگاه هموژنایزر بود که بر اساس آخرین استانداردها تولید می‌شود و اگر دیوانسالاری اداری موجود نبود، اکنون این دستگاه را به سایر کشورها تولید می‌کنیم.

ی ب بر اینکه می و تجهیز س در س در س ن یی ست نم نم ر ت سمپ سمپ سمپ د.

مسجدی با اشاره به توانمندی دانشگاه آزاد اسلامی و ابزار خرسندی از امضای تفاهم نامه مشترک آموزشی و پژوهشی بین پزشکی قانونی و دانشگاه آزاد اسلامی اظهار نظری کرد: اجرای این تفاهم نامه در حوزه های آموزشی و پژوهشی و حوزه های مشترک نتایج خوبی برای کشور منتهی می شود.

پیشنهاد راه انداسی دانشکده پستی قانونی اسوی ریاست دانشکاه آزاد

در ادامه این جلسه محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان درد: نشگ ه آز، د د م بسی ری و این ج د که س س پزشکی پزشکی ق ق ع ری م کنیم.

ی فز: می ن د ر مجم د ع تهر یج یج یج که در آن یی هم،،،، د.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته بسیج و برشمردن فعالیت ها و خدمات آن در جامعه، اظهار کرد: در دنیای امروز شبه علم به جنگ علم آمده و می خواهم افکار عمومی را با سطحی‌نگری به خدمت خود بخریم، به بیان بیان کنیم. دیگر می‌خواهند مغسه‌ها را در اختیار بگیرند تا نتیجه آن تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به اغتشاشات و حوادث اخیر کشور، گفت: آنچه در ۷۰ روز گذشته در کشور شاهد آن بودیم از عصبانیت غربی به ویژه آمریکا زیرا از همین جا ضربه خورده بود و اوج عصبانیت و جسارتش را به این شکل نشان داد.

طهرانچی مرجعیت نهادهای علمی را در مدیریت چنین فضایی بسیار مهم دانست و بیان کرد: پزشکی قانونی از جمله دستگاه‌هایی است که ارجاعات زیادی به آن صورت می‌گیرند و وقتی در وقایع مختلف به شما رجوع می‌کنند به معنای آن است که مردم مرجعیت سازمان را پذیرفته‌اند.

رئیس د ه آز تصریح کرد: هرچه ع مردم ر، م تر تر تر تر ر و ع ع ع، ر بی و و و و و می گویید جد جد جدید کنید. از این مهم استفاده کنید.

وی افزود: امروز می‌خواهند با خبرسازی کشور و فرهنگ مردم را در دست بگیرند، اما مردم هر روز با خدمات پزشکی قانونی سروکار دارند و دقت کنند که شما را در عمل می‌بینند و می‌پذیرند که از این بابت به شما می‌گویم و امیدوارم که این یک مرجع ایجاد کنند. این مرجعیت و مقبولیت برای ساسمان استوار بماند.

طهرانچی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک و موضوع فناوری های علمی افزود: جهت گیری های فناوری باید در جهت استفاده از مردم و برای مردم باشد نه حفظ قدرت. مردم و منفعت جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی در همکاری با سازمان پزشکی قانونی کشور در اجرای برنامه‌های علمی در جهت استفاده افزود: دانشگاه آزاد اسلامی هم اکنون در 45 شهر کشور دارای دانشگاه آزاد اسلامی است و با بیش از 22 هزار عضو هیئت علمی، 32 و کشور و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو، ۳۸ درصد نظام آموزشی کشور را در برگرفته است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا