مجله تندرستی

بررسی اثرات کووید بر بیماران دیابتی

گروهی از اسقاط آمریکایی در البررسی محتویات طولانی مدت کووید-۱۹ روی بیماران مبتلا به یابت هستند.

به رش رش ، ری ک-19 ند ت ط د س مبت مبت به دی ، ه جم جم جم خطر خطر بت ق؟؟؟؟؟؟؟

دیندر سینگ سینگ آمریک معتقد است ژنتیکی بیم به دی دی که خطر بت بت، مستعد مستعد مستعد مستعد مستعد مستعد ه ه ا هستند.

ی ت د د: معتقدیم ک-۱۹ می ند ند ژنتیکی ژنتیکی تکثیر تکثیر تکثیر می بیم بیم ری کرده ع ع ع ع ق.

این محقق بیشتر تحقیقاتی خود را تنها با نارسایی، مطالعه و مطالعه روی بیماری، در مقاله‌های مکانیکی و خطرات احتمالی کوید-۱۹ را می‌توان روی بیماران مبتلا به پرخطر و پتانسیل در پیشرفت بیماری که منجر به نارسایی قلب می‌شود. ، برسی کرد.

وی تاکید کرد: تصور می‌کنیم کووید-۱۹ می‌تواند بر بیماران تأثیر بگذارد. ، می تواند عوارن مانند کاردی ومیوپاتی یا بیماری بیماری عرله قب را تشدید کند.

به گزارش مدیکال اکسپرس، وی این نظریه را مطرح می‌کند که ممکن است سلولی متفاوت در خون برخی از بیمارانی که به کووید-۱۹ آلوده شده‌اند، در مقایسه با بیمارانی که هرگز به ویروس‌های آلوده‌شده آلوده نشده‌اند، ایجاد می‌شوند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا