مجله نشاط

برنامه تمرینی و خبری تیم ملی برای بازی مقابل انگلیس

برنامه تمرینی و خبری تیم ملی برای بازی مقابل انگلیس

برنامه جلسه تمرینی ملی و کنفرانس خبری تیم برای بازی مابل انگلیس مشخص شد.

خبرگزاری مجله آنلاین؛ ب ن تیم ی ل س ۱۵ ۱۵ به قت ج سه بر مقم ب ریس دقیقه دقیقه که د.

ز تم تمرین س کی ز س س ۱۷: ۱۷ ۱۷ در پیش مقم ب نگ کند کند.

ست مر مر هم ۲ یر ن در خبری خبری خبری ۱۵ دقیقه پس از آن ز س س ج م م م م م می دقیقه دقیقه آن.

انتهای پیام//

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا