اقتصادی

تنوع پوشش اسلامی را بپذیریم/حجاب امری تعبدی، زیبا و دوست‌داشتنی است

س گر در حد حد بر که در در نظر گرفته شده را یت م ست ست نظر نیست!

ایسناپلاس- لیلا شکیب‌آنلاین: تنوع پوشش اسلامی همیشه یکی از دغدغه های نسل جدید فعالان حوزه حجاب و عفاف و پوشش اسلامی بوده است. سال‌ها قبل از اینکه چادرهای مدل‌ها وارد بازار پوشاک اسلامی شدند، در ابتدا با گاردهای تند و تیزی از برخی از قشرهای خاص سنتی‌تر و قدیمی‌تر مواجه شدند. چ مد مد علت ت ده ستف هرچه هرچه بیشتر خ خ به در نس ج جدید ی ی ی ی کرد ه ه محب محب شد و د کرد کرد ف ف ین ین بر بر ه

تغییر در طراحی پوشاک اسلامی همیشه یکی از گله های قشر محجبه در جامعه ایرانی بوده است. در ری ری نس نس پ ر ر پس می و به مد مد ی ع تر و تر تر م ب می کرد.

این روزها مسئله حجاب و تربیت نسل محجوب یکی از دغدغه های جامعه مسلمان ایرانی است. کسانی که سالها در تنوع پوشش، تنوع رنگ و تنوع جاب فعال بوده اند و نوشته اند.

به نظر شما چرا تنوع پوشش اسلامی در گذشته خانمهای محجبه کم بود و یا برخی نسبت به آن گارد وجود داشت؟

خیلی‌ها از آن استقبال کرده بودند، چون واقعاً راحت‌تر از چادرهای معمولی بودند. چیزی که موتور خود من را روشن کرد، این بود که، من دانشکده هنرهای زیبا دانشجو بودم. زیاد بود که خب در آن فضا هیچ‌کدامشان خیلی توجه نمی‌کرد.

تنوع پوشش اسلامی را پذیرفتیم/ تعبدی، سیبا و دوست داشتنی است

منظورتان چیست؟

من در یک خانواده بزرگ شده ام که هم حجاب از ارزش هایش بوده و هم شاد و رنگی لباس پوشیده است. رنگی پوشیدن رنگی بود.مخصوصاً، که هنوز هم رنگ‌های مورد علاقه‌ام است. اتفاقاً اولین چادر رنگی است که گلهای رنگی را سرم کرده است. دیگر می‌دیدند.

شم ترس قض قض و منفی ع گرفتن نکردن نه چ م گفتید تجربه تجربه؟؟؟

من تا دلتان بخواهد واکنش‌های متناقض را بپذیرد! .

مسخره ا و بیشتر د، ین ب مح مح چ در یکی ت ت « « « « « » » » » » » « « « « « « « « م م ن دعوتی؟ » من کلا مورد تمسخر؟ واقع شدن خیلی برایم مسافری ندارد و الان هم نیست!

تنوع پوشش اسلامی را پذیرفتیم/ تعبدی، سیبا و دوست داشتنی است

درباره نقدها بیشتر توسیح بگویید و پاسخی که برایشان داشتید.

به نظر من اصولاً نقدها درباره حجابی که خارج از عرف است دو دسته هستند.یا در اعتقاد تو به این دلیل می کنند و سعی می کنند به دل خودت هم شبه بیندازند. ما فقط چند سالی است که از آن فاصله گرفته است و در قدیم اتفاقا این نوع پوشش خیلی زیاد در همه جا بوده است. غیر از پوشش یعنی چادر ساده مشکی را بدعت در حجاب اسلامی می‌دانند. من همیشه پاسخم به این دسته اول همان است که گفتم!پوشیدن فقط چادر مشکی ساده بدعت است! یا پوشیدن عبا در سنهای لبنانی که اتفاقا این آخری یعنی عبا هم در این چند ساله در جامعه ما جا افتاده اما آن اوایل نسبت به عبا هم گارد وجود دارد.

خی ی ه ین که خ خ عرف به چشم ید آشن به عی ج ج ج س ف در ست ست.

س گر در حد حد بر که در در نظر گرفته شده رع یت م ست ست نظر نیست! من بیشتر ر کند کند کند کند کند کند کند کند کند کند کند کند کند کند کند کند کند کند.

فقط واکنش های منی را گفتید.

بارها به من گفته‌اند که ای کاش این مدل چادرها را زیاد می‌کند که ما هم سرمان کنیم. اما من فکر می کنم شرایط فعلی شکل دادن به این تنوع خیلی بهتر است. مث در پی ربعین ل شیدن چ رنگی د،،،، … خی خی خی به چشمم خی خی به آمد آمد.

تنوع پوشش اسلامی را پذیرفتیم/ تعبدی، سیبا و دوست داشتنی است

خانم مصطفی

من فکر می کنم اولین جایی است که باید این تنوع را بپذیرد و آن را بیندازد صداوسیماست. نباید فقط چادر مشکی به پوشش در جامعه تبدیل شود و در این میان تنوع و زنان محجبه در عرف نادیده گرفته شود. در حال حاضر من خیلی از تولید حجاب‌های مختلف را می‌بینم که لباس‌های مختلف مثل همین چادرهای من را تولید و عرضه می‌کنند. مرا خیلی خوشحال می‌کنم. در نمایشگاه‌های حجاب هم استقبال خوبی از برندهای حجاب اسلامی که فقط به چادر مشکی ساده اکتفا نمی‌شود، می‌شود، اگر این رسانه‌های رسمی هم حمایت کنند، تغییر پوشش اسلامی در جامعه ما به یک سطح مطلوب خواهد رسید. خانواده من دیگر کلا چادر، چاد ر و ش و طرحد دختره دختره چ ر ر ر د د بر حج، در تعبدیست که هست.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا