مجله تندرستی

سلامت نیمی از مردم جهان تحت تاثیر بیماری‌های دهان

سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد: بیماری‌های تقریباً نیمی از سلامت مردم جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شایع‌ترین بیماری‌های دهان شامل پوسیدگی دندان، بیماری شدید لثه، از دست دادن دندان و سرطان‌های دهان هستند.

گز رش یسن س س بهد مر ز (پنج شنبه) در رشی ع کرد: تقریب ز جه ی ی ری ن ه،، ی ی و برند.

ین گز جدید ن ی در دسترسی به دسترسی به ده شده است که ین م به پذیرترین پذیرترین پذیرترین پذیرنده پذیرترین پذیرنده.

“تدروس آدهانوم” دبیر کل سازمان بهداشت جهانی گفت: بهداشت دهان و دندان مدت‌هاست که در حوزه سلامت جهانی نادیده گرفته شده است که از بیماری‌های دهان را می‌توان با مقرون‌به‌صرفه و درمان کرد.

بن گز گز س، 45 درصد جمعیت جمعیت 33 می می ب ب ب ثه ثه ثه ثه هستند.

این گزارش که اولین تصویر جامع از وضعیت موجود در سال 194 کشور است، نشان می‌دهد موارد در جهان طی 30 سال گذشته یک افزایش یافته است و نشان می‌دهد که بسیاری از مردم به روش‌های گیاهی و خدمات درمانی مربوط به بیماری‌های دهان دسترسی ندارند.

شایع‌ترین بیماری‌های دهان شامل دندان پوسیدگی، بیماری شدید لثه، از دست دادن دندان و سرطان‌های دهان هستند. عامل اصلی ارائه کل دندان هاست، قرار گرفتن یک میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، هر سال حدود ۳۸۰ هدار مورد جدید به سرطان دهان شناسایی می‌شود.

این گزارش می‌دهد که سه چهارم مبتلا به بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برند که با درآمد کم و متوسط ​​​​زندگی می‌شوند و در همه افراد بیشتر بیماری‌های افراد مبتلا به کم درآمد، افراد تنها، سالمندانی که در خانه سالمندان هستند. زندگی می‌کنند، افراد ساکن در مناطق دورافتاده و روستایی یا گروه‌های اقیت هستند.

گز رش مدیک ل ، جه جه م کرد ین بر ی ی م م ، ، ، ری ری بی به.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا