اقتصادی

ظهور و سقوط کمونیسم – مجله آنلاین

بر اساس ایدئولوژی کمونیستی در سراسر مسلمان مسلمان و آن زمان زیر حکومت شوراها، کل مسجدها و زیارتگاه ها یا به خرابه تبدیل شدند و یا از فعالیت های بازمانند و انجام مراسم سنتی اسلامی و مسیحی مثل خشتنه سوران برای مردم و غسل تعمید برای روس های مسیحی. ممنوع اعلام شد. جدانشدنی از مارکسیسم و ​​همچنین جزئی طبیعی و جدا نشدنی از سوسیالیسم علمی در عمل می دانست و می گفت تمام ادیان و مذاهب معاصر و تمامی سازمانهای دینی و مذهبی از مارکسیسم چیزی بیش از ارگان‌هایی که ارتجاعی و بورجوا هستند و در عمل کاربردی به جز. دفاع از استثمار شدن نمی شود.

شوروی جوزف استالین نیز دین را مانعی برای پیشرفت بشری اعلام کرد مانند حکومت‌های مارکسیست-لنینیست قرن بیستمی، از جمله شوروی پس از ولادیمیر لنین و جمهوری چین تحت رهبری مائو تسه‌تنگ، بی‌خدای حکومتی را در دستور کار قرار دادند. یافتن کمونیست ها، عملا جهان به دو قطب سیاسی و نظامی و فکری تبدیل شد و بسیاری از رویّه شوروی را پیش گرفته و این ایدئولوژی را در هزاران کتاب و نشریه و روزنامه توسط تئوریسین های کمونیستی در کشورهایی که حتی با حضور افراد وابسته به آنها در سازمان می باشند. های جهانی، تبلیغ و نشر یافت و هزاران روشنفکر را به خود جلب کرد و صدها ملیون نفر را به آن پیوستند و ادیان را با چالش بزرگی روبرو ساختند که علمای دینی را مجبور به تلاش برای پاسخگوی به شبهات آنها در خدا و معنویت و کارکردها کرد. حتی عده ای از متفکران دینداران سعی کردند با ارائه تفسیرهای سوسیالیستی از دین، چهره از دین را نشان دهند تا جلوی خروج از دین را ارائه دهند. افراد اس دین را می گیرند و تا انداسه ای هم م وفق نظر این تفسیرها را قبول کردند، سنت دین قرار نگرفت…

این، هفتادسال در قرن چهارده شمسی در جهان ادامه یافت تا اینکه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در نیمه این قرن(1991م،1370ش دوم)،ارکان این سلطه متزلزل شد و هنوز در معدودی از جمله چین، حزب کمونیسم بر سرکار. است اما با نفی عملی تئوری های اقتصاد کمونیستی و ایجاد فضای باز برای سرمایه گذاری غربی،پایه های ایدئولوژیک کمونیستی فرو ریخت و دین از زیر فشار دیکتاتورهای وابسته به این اردوگاه خارج از گشته و علیرغم ادامه سختگیری ها در چین نسبت به مردم، باید به آن بپردازد. آزادی های مذهبی و تظاهر به آن شدند.حتی در اوج سختگیری ها در طول همان هفتادسال نیز از دینداران، عقاید خود را حفظ کردند و برای اجرای اعمال مذهبی خود راه های مختلف و پنهانی پیدا کردند.به گفته الکسی ملشینکا، جانشین رئیس مرکز کارنگی. در مسکو و از متخصصان دین اسلام، مسجدها بسته شد، اما مردم از اطاق های سرخی که حزب کمونیست برایشان تهیه کرده بودند و بعدها با عنوان خانه های لنینی نام گرفت، به جای مسجد و یا نمازخانه استفاده می کردند، و این حالت همیشه بود. در در داشت و در محل های دوردست و در نکده های کوهستانی آسیای میانه و قفقا، دین اسلام موجودیت خود را دوام داد و رعایت رسم و رسوم سنتی قطع نشد.

هفتاد سال مبارزه برای دور سازی مردم از دین و اعتقادهایشان، که در زمان شوروی یا در با شدیدترین روش انجام می شود، در میان دین های موجود در این کشور و دیگر در حجم و اندازه های مختلف، بی تاثیر نبود چین اما نشان داد. که با فطرت خداجوی انسان ها نمی تواند مبارزه کند و ممکن است با فشار و اجبار،مدت کوتاهی جلوی این میل و گر فطری را گرفت اما به محض مقاومت فشار و اجبار گرفت، دوباره افراد به ندای وجدان خود به سوی دین باز خواهند گشت. عبادتگاه ها رونق بیشتر خواهد یافت.اکنون قرن پانزده شمسی در شرایطی آغاز می شود که علاوه بر آن برای حفظ چندین میلیاردی متدینین سنتی به ادیان، هر روز افراد جمعیت، حالت بی دینی به پذیرش دین روی آورده و به خدای لایزال،مؤمن می شوند و شریعتی را می پذیرند.

به نظر می پ ، سده دیند ، که که دین دین ب ب ی می می و گفت متن زم زم و و و ره ی ن شند .

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا