مجله تندرستی

عکس | تصاویری بهت‌آور از بازار مواد غذایی در ووهان!

خبرگزاری مجله آنلایناین بازار هم حیوانات مرده و هم حیوانات زنده را برای مصرف به فروش می رساند و اصلی این است که حیوانات مرده و زنده در مجاورت همه مشکل دارند. نگهداری می شود که یک مشکل عمده بهداشتی است!

عکس |

این بازار باید به عنوان یک شگفتی شناخته شود، گفتنی است که چین به دلیل بازارهای ممنوعه از اوایل دهه 2000 مشهور است. می کنند.

مش به در س 2003 ب س که بر بر این که ی ی ق ق طریق طریق طریق طریق ست.

در 31 دسامبر 2019، چین وضعیت همه گیر را در داخل کشور اعلام کرد. که در آن زمان به عنوان یک بازار شناخته شد، منتشر شد.

در سال 2014، دکتر ادی هولمز، زیست شناس و ویروس شناس بریتانیایی در جستجوی یافتن پاتوژن های ساخته شده است که می تواند یک اپیدمی یا یک بیماری همه گیر را شروع کند. وانستند.

دکتر دی ه ب ب ب گفت: « من به ز ره رفته در این م یک بزرگ بزرگ ب، ً که نتظ».

عکس |

از توضیحات دکتر هولمز می‌توانم این نتیجه را بگیرم که بازار از قفس‌های انواع حیوانات بوده است و حیوانات قصابی را تمیز می‌کنند. به راحتی اطراف آلوده کند.

CDC مقعدی م ا ا عف شی شی بیم بیم ه هنگ هنگ هنگ حی حی رخ رخ، دهد می می،، د د ست ب مک مک شتی شتی شتی شتی بهد بهد بهد بهد بهد بهد بهد.

دکترمز همچنین توضیح می دهد که حیوانات موجود در بازار می توانند به عنوان یک عامل تقویت کننده فعالیت کنند. دلیل بیماری هایی که به طور بالقوه در حال حاضر حامل آن ها هستند، ویروس تکثیر را با سرعت بسیار زیاد دارند و به دلیل اعمالی که در بازار انجام می شود، مانند آتش سوزی در یک ویروس خشک جنگلی پخش می شود.

علیرغم اینکه هزاران نمونه از چینی‌ها قبل از همه‌گیری با بازار در تماس بودند که جمع‌آوری کردند و همه حیوانات زنده را برای Sars-Cov-2 آزمایش کردند. نتوانستند اثری از ویروس پیدا کنند.

با این حال، دکتر هولمز می‌گویدن ردی از کووید در این حیوانات مانند جستجوی سوزن در انبار کاه است.

227227

دکمه بازگشت به بالا