مجله نشاط

مسی: تازه جام جهانی شروع شد

ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین بسیار خوشحال است که این تیم برابر مکسیک به پیروزی برسد.

گز رش یسن به نق ه، م م ل نتین در ر د در بر قطر بر مکزیک مکزیک کسب.

آرژانتین در این باسی با دو گل به پیروسی رسید تا بعد از شکست برابر عربستان با بحران خارج شود و نفس.

مسی ست ست آ س ب ین که که گ گ ثمر رس پ هم گ گ ب داد قب قب قب قب قب قب کرد رد چر چر بسی بسی بسی بسی بسی بسی چر چر چر چر چر چر چر چر ب م. م به نی د ر ئه یک به هدف هدف رسیدیم رسیدیم نیمه نیمه نخست قدرت در نیمه نیمه هم زم زم ل. خود دست پیدا کردیم.

و د : ب ر نم که ب د د در چنین سختی در ج هم هم همم هم بسی به به به به به به به به به به به به به به به به به به به. ب کسب کسب در ب شند در فش نخست نخست وزیر تحمیل می کنیم.

مسی در پایان گفت: نباید هیچ وقت تسلیم شود. صعود خود را قطعی کنیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا