مجله تندرستی

نجابت: انرژی مجلس باید معطوف به حل ناکارآمدی‌ها شود

یک عض هی ن کمیسی ر د خ کش ش ه در مج مج س کرد: مج ب بر ب س ت ت نقد نقدی درستی نق کند ح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر.

روح الله نجابت در گفت وگو با اشاره به توجه به بررسی عملکرد دولت از سوی، بیان کرد: شنیده شدن صدای مردم در حاکمیت مجلس به جای آن درگیر استیضاح بی‌مورد و چالش‌های غیرضرور است؛ وضعیت مسکن و رای به اولویت خود. دود و مدیران ناکارآمد را مواخذه کد.

وی در ادامه اظهار کرد: در روزهای بعدی وضعیت داروی غیرقابل قبول و مردم گرفتار هستند آیا این صدا از مجلس شنیده می شود؟ آیا مجلس واکنشی به این امر دارد؟

نماینده مردم شیراز در مجلس اسلامی مشخص کرد: امکان استیضاح در مجلس نامحدود نیست و نمی‌توان هر روز یک وزیر را استیضاح کرد یا با یک وزیر دیگر دست به یقه زد. وزارت اقتصاد یکی از نقاط قابل دفاع دولت سیزدهم است و برآیند عملکرد وزیر اقتصاد از بسیاری از مدیران اقتصادی دولت بالاتر است. نظارت و مطالب گری می دانم یا تلقی اس دعوای سیاسی و رسانه های مینکند؟

وی در ادامه تاکید کرد: رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های مختلف بر اختلاف میان مجلس و دولت بدمند می‌توانند قبول کنند و بر همان ذهنیت دعوای صحه می‌گذارند. داد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا