مجله جامعه

نسل‌های جدید استوار و مصمم از همه دستاورد‌های بزرگ انقلاب دفاع می‌کنند

سرلشکر سلامی:

فرم ک پ گفت: نس ه شهید شهید ری در که ب به به بردند بردند سر همه ی بزرگ کنند.

گز رش گر سی آن، ک سپ خ ده شهید ن حمدی حمدی حمدی س س حمدی کرد.

سر س ب بی اینکه نس جدید شهید شهید شهید شهید ل که و عمرش عمرش ب به به ؛ سر نس نس ه ه ست س می می می می.

کل سپاه همچنین در منسل سلمان امیراحمدی اشهدای اغتشاشات بعدی و برادرش روح الله اس شهدای امر بوات.

به گسارش آنا، پوریا احمدی ۳۰ شهریور با مربات چاقوی اغتشاشگران به شهادت رسید.

س حمدی ۱۱۱۰۱ ضرب گ ه آش و درش ح ه ه ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ تک تک به رسیدند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا