مجله تندرستی

واتساپ به اصلاحات تن داد؛ به روزرسانی اتفاق افتاد

تمامی کاربران واتساپ به خودتان پیام دهید به خودتان پیام بدهید به خودتان پیام بدهید جستجو کردن هم و و به این کرده اند، ک طی هفته به آن می کنند.

کاربران با این ویژگی جدید می‌توانند یک چت شخصی ب د یج کرده ص نی نی ی و ر در آنج آنج ت در ط ط شده است.

امکان ارسال پیام به خود واتس‌اپ

WP

اپلیکیشن پیام‌رسان واتساپ متع ق مت ز یت جدید برن خبر خبر هفته آینده آینده آینده آینده تم سیستم سیستم ع ع ع گرفت. WABetaInfo در اواخر اکتبر اعلام شد که به صورت محدود، نسخه آزمایشی این قابلیت را در چند هفته از کاربران قرار داده است.

کاربران با ایجاد صفحه چت جدید، مخاطب خود را در بالای لیست مخاطبین واتس‌اپ می‌بینند. صفحه در قسمت قسمت ب چت ه نیز ج د ت ک مجب بر د د ه ه ذخیره شده در در کنند.

اپلیکیشن تصمیم با این تفاوت که کاربران واتس‌اپ می‌توانند صفحه مربوط به چت را در بالای همه چت‌ها مشاهده کنند. کنند.ح این سیگن چنین ر ر خ فر این یکیشن یکیشن یکیشن ین یژگی یژگی،،،،،، کنند.

پلتفرم سستی همچنین یک فضای اختصاصی با عنوان Jot Something Down است که به کاربران اجازه می‌دهد یادداشت‌هایی را برای خود ارسال کنند.

دکمه بازگشت به بالا