مجله رویداد

واکنش مدیریت بحران تهران به “فاسد شدن موادغذایی در سوله‌های بحران”

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در واکنش به ادعای مطرح شده پیرامون نگه‌داری مواد غذایی در سوله‌های مدیریت بحران گفت: مواد غذایی در سوله‌های بحران نگهداری نمی‌شود و بر اساس قانون مدیریت بحران موضوع تغذیه بر عهده جمعیت هلال احمر است و ما تنها تسهیل‌گری و حمایت میکنیم.

متاسفم، متاسفم، متاسفم در واکنش به ادعای یک شورای شهر تهران در خصوص تغذیه غذا در سوله‌های مدیریت بحران شهر تهران گفت: چیزی به عنوان مواد در سوله‌های بحران شهر تهران نگهداری نمی‌شود. ین ایست یی د ند که ح تص ست ست و و ه چنین نگهد ری می می هستیم هستیم هستیم.

او در ویژه تفاهم‌نامه‌های شهرداری تهران در خصوص نگهداری موادغذایی با برخی از ارگان‌ها نیز گفت: دوره برخی از تفاهم‌ها تماماً وارد می‌شوند و باید وارد عمل تهران شوند ولی به عنوان رئیس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهر نمی‌خواهند در سوله‌ای موادغذایی نگهداری شوند.

نصیری خ نش نش کرد بحث در بحر ه ل ست ست طبق جدید مدیریت مدیریت در سال 1398 بود که تغذیه را انجام دادیم.

به گفته رئیس ساسمان هوا و مدیریت بحران شهر تهران، در سوله های بحران،ر ساخت نگهداری موادغذنایر.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا