مجله تندرستی

پشت رفتار عجیب پنگوئن‌های نیوزلند چه رازی نهفته‌است؟

خبرگزاری مجله آنلاینبه ویژه، تشریفات جفت گیری و فرزندپروری آنها، که طی آن نر در پرورش بچه ها نقشی ایفا می کنند، در 500 سالی که روی آنها مطالعه کرده اند، ما چیزهای زیادی را در مورد دوستان پر ریز و بدون پرواز خود آموخته اند. کند.

پشت رفتار عجیب پنگوئن‌های نیوزلند چه رازی نوفته‌است؟

پنگوئن کاکل نیوز، که در مناطق جنوب جنوبی نزدیک به زندگی می کند، مراسم بسیار غیرمعمولی است که در بین پرندگان به‌فرد می‌رسد و بسیار زیاد است. آن را بسیار خشن بدانند.

پشت رفتار عجیب پنگوئن‌های نیوزلند چه رازی نوفته‌است؟

پنگوئن ها پرنده هستند و مانند انواع دیگر پرندگان، پنگوئن ها هم تخم می زنند، اما پنگوئن های امپراتور و شاه هر فصل مانند یک تخم می گذارند، در حالی که هر گونه تخم می گذارند. روس یک تخم می گردانند.

تخم تنها آغازی برای پنگوئن است.همچنین باید در برابر میزان بسیار سرد زیستگاهش گرم نگه داشته شود، شغلی که هم نر و هم ماده بر روی بیمار است. نر در حین شکار ماده، تخم‌ها را گرم نگه می‌دارند.

م ئن ه ک آیین آیین خاص تعیین د د قب ، که آنه یکی د د د ی می می گذ گذ .

اما چرا از نقطه جانورشناسی، این کاملا احمقانه است: به نقل از Live Science، تخمگذاری و سپس مراقبت از آن تا زمانی که از تخمین خارج می شود. شود، نیاس به مقدار خشن خشن پرندگان سخت است.

تیمی از خود دانشگاه اوتاگو نیوزلند با بررسی دقیق‌تری نتایج را در PLOS One منتشر کرد. ملاوه بر این، تخم‌های ثانویه معمولاً بزرگ‌تر تخم‌های اولیه هستند و احتمالاً به سمت جوجه سالم‌تری ثانوی معمولاً هستند.

در همین ح گرچه ین خ ز این به مستقیم ی نس تهدید نمی کند، مم تغییر ت می.

۲۲۷۲۲۷

دکمه بازگشت به بالا