مجله تندرستی

پلی‌استیشن ۶ کی به بازار می‌آید؟

از زمان عرضه پلی استیشن 5 حدود دو سال می‌گذرد و شایعات بعدی در طول نسل کنسول سونی ژاپن منتشر می‌شود. استیشن 6 صحبت کرده است.

سونی در استدلال خود اشاره کرد که رقیب دیرینه‌اش در زمینه کنسول بازی، یعنی مایکروسافت، دارنده کنسول ایکس باکس، پیشنهاد داده تا پس از خرید نهایی شرکت اکتیویژن (Activision) توسط آن، انتشار بازی‌هایش برای پلی استیشن تا سال 2027 ادامه پیدا کند. در ادامه اشاره شده است که طبق این موسوع، که پلی استیشن 6 عرمه شود، دسترسی کاربران به باستی منسد Call of Duty است.

پلی استیشن 6 در سال 2028؟

هم نط «« «پیرس ردینگ-ز» شرکت شرکت شرکت شرکت د د ب ب ین این در ن که 6 ستیشن 6 می ز 2027،.

اگر این موضوع صحت داشته باشد، این بزرگ‌ترین بازه زمانی بین کنسول‌های پلی استیشن خواهد بود. و 2013-2020).گر پ 6 س 228 عرضه ل ، س پید س پید پید خ کرد ، ، ب ید ید ید نکته نکته نکته را نیز ستیشن ستیشن استیشن ستیشن شن همه همه همه همه همه همه همه ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن ستیشن که با این وجود، دو سال اول حسور آن با مشکات مواجه شده است.

در ایت، س شته ب نس ل 2028 عرضه، ل 5 (PS5 PRO) حتم 5 (PS5 PRO) حتم س 2024 و 2024 و س. در سال آینده اشاره شده بود.

۵۸۵۸

دکمه بازگشت به بالا