مجله تندرستی

چرا حتما باید پنجره‌های آلوده را پاک کرد؟

مطالعه آخرین محقان دانشگاه بیرمنگام در نگ نش می که سیده چرب بخ بخ ز بسی آشپزی آشپزی آشپزی ر ر آنه ست.

این معناست که وقتی آنها با یک سطح جامد مانند پنجره برخورد می‌کنند، یک لایه (فیلم) نازک و خوداتکا ایجاد می‌کنند که به پایان می‌رسد و تنها می‌تواند توسط سایر مواد شیمیایی در مواد شیمیایی شکسته (و تجزیه و تحلیل) شود. از طریق روند ذکر شده سخت‌تر می‌شود و آب بیشتر از طریق جذب در هوای جذب می‌کند، همچنین مواد آلاینده زیانبار این توان بالقوه را دارند که در این پوسته یا لایه‌پذیر گیرنده می‌شوند و در مقابل تجزیه و تحلیل در اتمسفر محافظت می‌شوند.

جستجو کردن کریستیان فرانگ ز محقق رشد مط عه گفت: چرب شده در یه به خ خی با م م ع تجزیه تحلیل آ ی در که کنند.

چرا حتما باید پنجره‌های آلوده را پاک کرد؟

ین تیم تحقیق ر ه ه ز مهندسی مهندسی در آزم ک ت ت یی یی شبیه جه جه شد.

ین محقق ز ن ه یکس بر عه ترکیب ل ه مقی مقی ن در کردند.

این لایه‌ها که در معرض خطر قرار دادن صافی‌های آنها قرار می‌گیرند، به بخش‌های واکنشی اسیدهای چرب درون این ساختارها می‌پردازند. آئروسل ها (آئروسل ها)

227227

دکمه بازگشت به بالا