مجله تندرستی

احتمال بروز تپش قلب با کووید بیشتر از دریافت واکسن کرونا است

«ت ت ک ک»» یک ری رینی سریع ب ب ضرب ضرب ق ق ضربه ضربه ضربه ضربه بیش از بیش از ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ عرض عرض کرد: ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ غش، سرگیجه، میگرن، افسایش، عرق کردن اندام‌ها، عطراب و لرسش را تجربه می‌کند.

ح ی کسین ت ت ین خطر به شته دی م که ا مبت به ۱۹ تشخیص پنج بر بیشتر بیشتر بیشتر می شود.

به گزارش شفاف، دکتر «آلن کوان»، نویسنده اول این مطالعه از مرکز پزشکی سدارس لس آنجلس، گفت: «پیام اصلی مطالعه این است که در حالی که ما یک ارتباط بالقوه بین واکسیناسیون کووید ۱۹ و POTS یافتیم، آبی از کووید از طریق طریق داریم. »

ک گفت: «این تح،، که یج ظروف ر ظروف ر پس از آن که در معرض 9 قب قب قرار می‌گیرند».

ی در د فز د یک یک،، ل ل کم، بین بین بین و »».»

تیم تحقیق داده‌های بیش از ۲۸۴ هزار بیمار واکسینه شده به همراه بیش از ۱۲۰۰۰ بیمار به کوید.

POTS معمولاً زنان جوان در سنین باروری را تحت تأثیر قرار می‌هد.

منبع: مدیسن نت

دکمه بازگشت به بالا