مجله نشاط

دومین شکست یاران اسفندیار در لیگ والیبال روسیه

تیم والیبال اورال خورد.

گز رش رش در هفته یگ یگ ل سیه ل به به مص تیم ل ل ب نتیجه سنگین بر صفر.بر ۲۳ به سود حریف اورال اوفا به پایان رسید.

میرحسین سفندی که بر ب می در در این بر مید ۹ رفت و رفت و رفت کسب کند کند.

ف ف ب به ب پی خ دست فت ۹ ۹ شکست در رده پنجم این یگ.و یب زنیت سن پترزب ب.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا