نماد سایت مجله آنلاین

دومین شکست یاران اسفندیار در لیگ والیبال روسیه

دومین شکست یاران اسفندیار در لیگ والیبال روسیه

تیم والیبال اورال خورد.

گز رش رش در هفته یگ یگ ل سیه ل به به مص تیم ل ل ب نتیجه سنگین بر صفر.بر ۲۳ به سود حریف اورال اوفا به پایان رسید.

میرحسین سفندی که بر ب می در در این بر مید ۹ رفت و رفت و رفت کسب کند کند.

ف ف ب به ب پی خ دست فت ۹ ۹ شکست در رده پنجم این یگ.و یب زنیت سن پترزب ب.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل