مجله تندرستی

ساخت و نصب سردیس شهدای پرستار در معابر تهران/پیگیر مطالبات پرستاران در حوزه‌های شهری هستیم

شورای شهر تهران با اشاره به نامگذاری معابر شهر تهران به نام شهدای پرستار تهران، گفت: موضوع نامگذاری برخی از معابر شهر تهران را به نام مبارک شهدای پرستار در شورای اسلامی شهر تهران به صورت جدی دنبال خواهم کرد.

به گسارش مجله آنلاین، ع ن ی تبریک می می حضرت حضرت زینب (س) و مید شت هفته پرست به هی هی مدیر بخش بخش بخش بخش ه ا ا ا کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد

بر اساس این گزارش، پس از بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان، علیرضا نادعلی به همراه حمید صاحب مدیر اداره کل سلامت شهرداری تهران با امین کوهساریان هیئت مدیره نظام پرستاری تهران دیدار کرد که در ابتدای این دیدارکوهساریان ضمن ارائه عملکرد یکساله هیئت مدیره نظام پرستاری. شهری تهران سخن گفت.

علیرضا نایب علی سخنگو و نایب رئیس تهران شورای فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر نیز در عین حال روز و هفته پرستار از ایثار پرستاران در طول دوران شرح تقدیر و تشکر کرد و گفت: پرستاران در دوران دفاع از شجاعت و ایثار را معنی کردند و همه شاهد کادر شجاعت بودند. درمان در مقابله با بیماری منحوس بودند و در این راه کادر درمان شهدای زیادی را تقدیم کردند.

ی فز: مدیریت شهری شهری ست ست در ن پرست ن ر تهر تهر خدم نی کند خ خ در در ه ه همک همک ر د ب ب ب ب ب ب د د د د د د ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب

نادعلی در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهم در شهر تهران که می‌تواند به پرستاران کمک کند تا در رویدادهای فرهنگی شهر تهران حضور داشته باشند؛ برگزاری رویدادهای فرهنگی برای پرستاران می‌تواند با کمک شهرداری تهران به خانواده‌های همراه با پرستاران عزیز شهر تهران برگزار شود. در این رویدادهای شرکت کد؛ همچنین پیگیر راه انداسی فرونگسنای مخصوص پرستاران در شهر تهران.

نایب کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران: در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران آماده همکاری با مرکز خدمات رسانی به پرستاران شهر تهران هستیم؛ همچنین موضوع ترافیکی پیرامون بیمارستان بقیه الله (عج) نیز باید حل شود ۳ تهران نیس باید در این صورت کارشناسی انجام شود.

شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: باید به بهترین شکل از مقام پرستار در شهر تهران تکریم شود؛ شورای عالی در همین زمینه سازمان زیباسازی شهرداری تهران را مکلف کرد تا ساخت سردیس و یاد شهدای پرستار و نصب این المان را در میادین و معابر انجام دهد. شهر تهران را در دستور کار خود قرار دهد.

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای شهر تهران، وی در پایان گفت: آماده همکاری بین مدیریت شهری تهران و سازمان نظام پرستاری هستیم تا بتوانیم برخی از درخواست های پرستاران شهر تهران را به اولویت و ورود مدیریت شهری تهران به موضوعات حل کنیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا