نماد سایت مجله آنلاین

عکس |‌ ربات‌های 2022؛ مرگبار، کوچک و باهوش!

عکس |

پیشرفت در ساخت این ربات‌ها به پشتوانه هوش مصنوعی پیشرفته و سگرهای الکترونیکی کوچک‌تر روی داده است.

آن‌ها می‌اندازیم:

ربات حشره

عکس |

در سال 202، در تلاش برای ساختن ربات‌های کوک‌تر، حشرات مشرات آن‌ها در ۲۰۲ بودند. نه دانشمندان حشرات کاملاً رباتیکی ساختند که می‌توان گاز را از طریق بوکشیدن پیدا کرد؛ همچنین موفق شد به ساخت کرم‌های شب‌تاب رباتیکی که به‌طور بالقوه می‌توانند مزاحم را در فضای باز کنند.

ربات های انساننما

در سال 22، جست‌وجوی بی‌پایان برای ساخت ربات‌هایی به شکل انسان به موفقیت‌های چشم 22 منجر شد. نمونه اولیه ربات اپتیموس (Optimus) تس تس ری کرد ین ه رک سرعت سرعت شکستند و گ ی نه رب رب بس می کند.

ربات خدماتی

نیروی کار در. سرخ‌کردن و پذیرایی با نوشیدنی را انجام دهند.

ربات های پشتی

پزشک حتم ً در ک رب کمک کمک خ گرفت ژ نرم نرم افزار بهتر بهتر از این ترتر شده است. یک ربات به شکل مار و به اندات شاخک حشرات است که در ریه‌ها می‌لغد و سرطان را تشخیص می‌دهد.

ربات کارگر انبار کالا

جنگ میان انسانها و رباتها به نقطه عطف خود رسیده است؛ زیرا شرکتهای بزرگی مانند آماسون و فِدِکس در انبارهای کالاهای رباتها استفاده می‌شود که می‌توان به همان ظرافت انسان‌ها، اشیا را در دست گرفت.

ربات پهباد

یک شرکت رژیم غذایی پهپادهایی ساخته شده است که قادرند افراد را بکشند و این توانایی را دارند که درگیری‌های مشابه درگیری‌های میان اسرائیل و فلسطینیان را داشته باشند. استفاده از این پهبادها در جنگ خشم برخی از فعالان حقوق بشر را برانگیخته اتس.

۲۲۷۲۲۷

خروج از نسخه موبایل