مجله نشاط

عکس | نبازترین سرمربی دربی!

به رش خبرگز خبرآن گ گ 9 ب به و یک ق در، در در رد پ یتخت کرده نخ کرده ست باسی برگشت.

ج ب ب اینکه در دربی د جم ی،، و ک ر دی در خطی ند یط یک یک ر.

و این دربی گ یگ یگ د ا بر تیم میر ق ق ر گرفت یگ یگ یگ ب ب ب مجیدی ۲ ۲ ۲.

او یک بارکات تیم محمود فکری را شکست داد و دو بار هم برابر مجیدی به تساوی رسید که در یک مورد پنالتیا ب.

نکته جالب این که یحیی در شهرآورد بدون شکست اما تعداد تساوی را داشته است.

با این حال او در یکی از بهترین های فصل یک امتیاز مهم کسب کرد تا تیمش همچنان در صدر جدول باقی بماند.

بیشتر بخوانید:

۲۵۸۲۵۴

دکمه بازگشت به بالا