اقتصادی

لاکچری بودن همه چیز ماست!

ل ب کردن رُندکن ر هم هم هم شب هم ست نیست نیست به رس دنی دنی دنی بیشتر ب.

مجله آنلاین پلاس: امروز سالگرد یک تاریخ ویژه در ایران است. یک رکورد جدید برای تولد نوزاد در کشور ثبت شد.

در زندگی مدرن امروز ارزش‌های انسانی تفاوت بسیاری با داشتن شماره موبایل رند، تاریخ ازدواج رند و حتی پلاک ماشین رند دارای ارزش و اعتبار برای انسان امروزی است. .

معنایی در نگاه و تفسیر انسان‌ها تغییر می‌کند

دکتر محمد رحیمی (جامعه‌شناس و استاد دانشگاه) می‌گوید و در این باره اعتقاد دارد: «همانطور که شما نیز اشاره کردید، آمارها نشان می‌دهند که تولد نوزاد در تاریخ ۹۹/۹/۹ شکسته شده است. روند اجتماعی تغییرات اجتماعی ارزش‌ها و نگرش‌های جامعه سوق می‌دهد. چرا تاریخ‌های رند مانند تاریخ تولد رند، تاریخ عقد و عروسی رند، شماره موبایل رند، شماره پلاک رند و … برای انسان جامعه مدرن به ارزش تبدیل می‌شود و به اعتقاد من این است. که معنایی در نگاه و تفسیر انسان‌ها تغییر می‌کند این است.»

او ادامه می‌دهد: «منظور از معنای زندگی این است که افراد چه تفسیری از زندگی دارند و چگونه با آن مواجه می‌شوند. در معه معه ن به در معی ر تف خر ین که در ه ه ه سطح سطح سطح سطح ج معه معه.

لاکچری‌ بازی و آرسوهای انباشته‌شده‌!

این جامعه‌شناس درباره فرهنگ لاکچری که این روزها باب می‌شود، توضیح می‌دهد: «لاکچری برای نسل جدید به جرأت می‌توانم بگویم تمام معنای زندگی است. م ز آنه محد.

دکتر رحیمی اعتقاد دارد: «با ورود به دنیای ذهنی که تاریخ‌های رند برایشان جذابیت دارد، متوجه می‌شویم که این افراد دارای آرزوهای انباشته‌شده هستند و به هر طریقی که می‌خواهند خود را از دیگران متمایز کنند و فخرفروشی کنند، دارند. اگر ارزشهای انسان مدرن تغییر پیدا کند و تا این اندازه باشد، این است که جامعه مدرن قواعد خاص خود را داشته باشد، چرا که جامعه سنتی خود را خاص می داند و افراد خود را با این شرایط تطبیق می دهند و می دهند و آن جامعه را در اختیار دارند. اما زمانی که افراد نمی توانند خود را با شرایط و تغییرات اجتماعی و فرهنگی سازگار کنند با چالش های مختلف می شوند و برای غلبه بر آن جستجو می کنند خود را با نمادهای منزلتی کاذب به دیگران و در جامعه ایجاد کنند. »

۲۰۲۲/۰۲/۲۲ چه گذشت؟

او با بیان اینکه سنت به مدرنیته مسائل خاص خودش را دارد، می‌گوید: «افراد از یک سوی پیوندهای سنتی خود را دارند و از سوی دیگر با تحولات مدرنیته مواجه هستند. در مرح (منظ ضعیت گذ ست) ج ضر د.

او در پاسخ به این پرسش که آیا در همه جای دنیا این وضعیت را می‌توان یا خیر؟ بودیم (۲۰۲۲/۰۲/۲۲) اما در این تاریخ زودرس رخ داد و نه اتفاق دیگری و زندگی خیلی عادی داشت. »

او همچنین می‌کند: «جوامع توسعه یافته این تغییرات را تغییر می‌دهد و در جهت مدیریت تغییرات اجتماعی و فرهنگی عملکرد مناسبی دارد و به همین دلیل است. معمولاً و معمولاً آگاهانه است که بر ماسبات عقلانیت نیست، بلکه علت اصل عقلانت است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا