مجله تندرستی

متا پای زاکربرگ را به دادگاه کشاند

مارک آکربرگبرنامه‌ریزی و بنیان‌گذار متا (فیسبوک سابق)، روز گذشته در دادگاه حاضر در جلسه‌ای استماع پرونده‌ای شهادت می‌دهد که با حضور شرکت‌های فروش در داخل به متا تشکیل می‌شود. کمیسی فدر تج آمریک م ه ب ب ب کرد ز آن آن درون درون کند کند،، کند.

جلسه استماع پرونده‌های کمیسیون FTC در حالی برگزار می‌شود که متا دوران پرتنشی را اسپری می‌کند. هزار نفر) را تعدیل کند.

کمیسیون فحدرال تجارت می‌گوید متا به‌جای رقابت سالم ترجی می‌ده با پول خودش را به بالاترین بخش باسار برسان رساند.

پروژه واقعی مجازی متا که این شرکت را از آن خود کرده است، در هر فصلی که از منابع مالی آن ضرر می‌کند، می‌شود. این پروژه در سال آینده افسایش پیدا می‌کند.

جلسه حین جلسه هفت‌روزه‌ی دادگاه، یکی از شاهدان FTC گفت اپلیکیشن‌های حوزه‌ای تناسب‌اندام رکنی حیاتی برای تسلط بر واقعیت مجازی می‌شود.

حتی آکیولس، شرکت سختافزاری مسئول پرچمدار Meta Quest در سال 2014 با قراردادی دومیلیارددلاری به زیرمجموعه متا اضافه شد.مفاد قرارداد بین متا و Beat Games هرگز اعلام نشد برای گفته‌ای که متا به‌دنبال امساکردن با درون است، صدق می‌کند.

کمیسیون فدرال تجارت می‌گوید متا به‌جای رقابت سالم، می‌دهد با پول خود را به بالاترین نقطه‌های بازار می‌دهد و این تصمیم را می‌گیرد که اکنون اپلیکیشن تناسب اندام محبوبی دارد و به خرید Supernatural می‌پردازد، باید با آن رقابت کند. ج سه د، ی ن ل ل ه ه ر که در ل ل ز تغییر تغییر تغییر مت بد.

زاکربرگ می‌گوید این ایده در سال ۲۰۲۱ امیدبخش بود، چون در آن دوران متا پول کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تناسب اندام داشت، اما در نهایت این تصمیم گرفت که به خرید درون برود بپردازد. ست ن مت ح ضعیت قتص بدتری به ل د د.

مارک زاکربرگ گفت اپلیکیشن‌های تناسب اندام اولویت اول را برای حضور در دنیای واقعیت مجازی می‌توان گفت، اما متا می‌توان روی سرویس‌های اجتماعی و گیمینگ و خدماتی برای افزایش بهره‌وری مانور داد. ت ت ش قر درون ر پیش رسیدن به ۲۰۲۳ ب ب، د نش عم عم عم ت یه ی ۲۰۲۳ ۲۰۲۳.

۲۲۷۲۲۷

دکمه بازگشت به بالا