مجله نشاط

نخستین برد نمایندگان بسکتبال ایران در غرب آسیا/ برتری گرگانی‌ها مقابل الکرامه

به رش شف در د هفته رقی یگ یگ بسکتب ، ، ، مر مر مر مر ۷۰۱ ۱۴۰۱ شهرد در ن ن ن مه ا ریه د ب ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۷۸ نتیجه نتیجه ب ب ب

ترکیب گرگان:

محمد جمشیدی، بهنام یخچالی، سالار منجی، پری پتی و آنتاناس اودراس

ترکیب سوریه:

عبدالعالیم، عمر شیخ علی، ایشاک عبید، ذکریا الحسین و نمانجا بسویچ

* نیمه اول: ۴۴ – ۳۹ شهرداری گرگان

هر دو تیم شروع خوبی در این بازی داشتند و به صورت پایاپای تا اواخر کوارتر دوم پیش رفتند، اما نهایتاً این تیم شهرداری گرگان بود که با پرتاب‌های پری پتی و جمشیدی، اختلاف ۵ امتیازی را ایجاد کرد تا برنده به رختکن برود شود.

ک نخست نخست وزیر دید ۲۲ ۲۲ شد م ک ب برتری ۱۷ به به رسید رسید،،،.

* نیمه دوم: ۸۳ – ۷۸ شهرداری گرگان

با شروع مجدد بازی در این نیمه، نماینده عملکرد بهتری داشت و با درخشش «عبدل عالیم» در امتیازات 49 – 47، اختلاف را به دو درصد کاهش داده و حاتمی را وادار به استفاده از زمان استراحت می کند. ب نبض نبض ب ب ختی گرفت گرفت ت پیشی بگیر.ین به نزدیک د نم نم نم ۸۳ ۸۳.

ک رتر س دید ۱۴ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ری پ ی ب ب ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲ ۲ ۲ برد برد برد برد برد برد.

فرد (پنج پنج شنبه) ۸۱۰۱ در د ین ه تیم آهن آهن نم نم نم س س س س در س مص به به ی.

دکمه بازگشت به بالا